Annonse
Foto: Creative Commons/Peter Wand

2 av 3 velger norgesferie i sommer

Interessen for å ferie i Norge fortsetter å øke blant nordmenn. Innovasjon Norges undersøkelse blant nordmenn, i månedsskiftet juni/juli, viser at flere nordmenn har planlagt norgesferie denne sommeren, sammenlignet med svar som ble gitt i mai i år. Det er samtidig en liten andel som er gått fra vet ikke, til at de ikke vil på å feire i det hele tatt.

Når det gjelder årets sommerferie oppgir to av tre nordmenn at de vil ferie i Norge. Ni av ti velger å reise med egen bil. Som i mai viser svarene at det fremdeles er reiser i egen region som kommer på topp, og halvparten av dem som skal på norgesferie planlegger reiser på inntil en uke.

Undersøkelsen viser at flere nordmenn anser det som attraktivt å feriere i Norge og at de har fått bedre kjennskap til hva man kan oppleve. Mange mener norgesferie er for dyrt.

Samtidig som at flere vil på norgesferie, har også andelen som ikke vil ta ferie i sommer også økt, til 14 prosent. Antagelig fordi mange i mai hadde håpet at situasjonen ville endre seg til å bli mer normal. I Danmark svarer 29 prosent at de ikke vil på ferie i år og i Tyskland svarer 42 prosent det samme.

En av fem forventer at deres fremtidige økonomi blir negativt påvirket av krisen, og vil bruke mindre penger på ferier i sommer. 20 prosent venter at husholdningens økonomi de neste seks månedene blir verre, eller betydelig verre enn før coronakrisen. 50 prosent vil spare penger på ferier i sommer, sammenlignet med normalt. Mange nordmenn er økonomisk rammet og vil være mer tilbakeholden med å bruke penger på ferie.

Av de som svarte at de er helt enig og enig i påstanden om at de har smittefrykt, sier 6 av 10 at de vil unngå attraksjoner og severdigheter der det er mange mennesker. Rundt halvparten er bekymret for å reise med fly, tog eller buss på grunn av smittefaren. Under halvparten vil unngå større byer.

Nær halvparten av alle som ble spurt svarer at det er dagsturer og kortere reiser med 2-3 overnattinger som er mest aktuelt. 31 prosent svarer at de ser for seg reiser opptil en uke, og 20 prosent reiser på 1-2 uker. Kun 10 prosent mener det er aktuelt mer reiser på mer enn to uker.

Nordmenn har alltid feriert mest i eget land om sommeren, blant annet ved å besøke familie og venner. Mange nordmenn har dessuten tilgang til hytte, fritidsbolig, båt og campingvogn på campingplass. Over halvparten av de spurte i undersøkelsen (54%) svarer at det er denne type overnatting de vil velge denne sommeren også. I tillegg svarer mange at de også i år vil besøke venner og kjente. 

Ser vi på fordelingen av type overnatting blant de som planlegger norgesferier, svarer 53 prosent at de vil bo i hytte/feriehus/leilighet. 53 prosent vil velge hotell. Halvparten planlegger å bo hos venner og familie.

Innovasjon Norges årlige Turistundersøkelse viser at nordmenn hvert eneste år aller helst bor på hytte, i feriehus eller i leilighet i ferien. Det som er verdt å merke seg i år er at den prosentvise andelen av de som svarer at de vil bo på hotell er nærmest like høy i vår nye undersøkelse. Relativt få er bekymret for å bo på hotell eller leie hytter eller feriehus på grunn av smittefrykt, noe som kan ha en sammenheng med at mange vil gjøre gratisaktiviteter i naturen.

Det er positivt for reiselivsnæringen at så mange av de som svarer at de vil reise i Norge i sommer, svarer at de vil bruke penger på mat og drikke på restauranter og spisesteder. Svarene fra undersøkelsen viser at 70 prosent oss klare for nye opplevelser rundt spisebordet.

Annonse
Annonse
Annonse