Annonse
Foto: CreativeNature_nl

Pandemien bidro til utslippskutt fra transportsektoren

Riktignok holdt transportsektorens andel av Norges totale utslipp seg stabil på cirka en tredel (32 prosent) i fjor, men økt bruk av biodrivstoff og elkjøretøy, samt redusert transportvirksomhet som følge av pandemien, har bidratt til å redusere sektorens samlede utslipp, ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB).

Siden 1990 har klimagassutslippet fra transport økt med 24 prosent. Toppen ble nådd i 2014 da transportutslippene var 41 prosent høyere enn i 1990. Utslipp fra veitrafikk og innenriks sjøfart har bidratt mest i denne perioden.

Lavest på 20 år

Veitrafikken – den største bidragsyteren til sektorens utslipp, med 54 prosent – sto for et utslipp på 8,4 millioner CO2-ekvivalenter i fjor, mot 8,7 millioner året før. Men utslipp fra bensin og diesel, som står for det meste av klimagassutslippene fra veitrafikken, hadde en nedgang på 3,8 prosent fra 2019.

Utslippene fra bensin og diesel ville vært 26 prosent høyere uten elkjøretøy og iblanding av biodrivstoff. Da ville CO2-nedgangen fra 2019 til 2020 vært på 4 prosent, noe som hovedsakelig kan forklares av mindre kjøring under koronapandemien.

CO2-utslippet fra veitrafikken i fjor var det laveste de siste 20 årene, viser oversikten fra SSB. Det lå likevel 13 prosent høyere enn i 1990

Kraftig nedgang i lufta

Nedgangen i reiseaktiviteten i 2020 bidro til å redusere klimagassutslippene fra luftfarten med 32 prosent – fra 1,2 millioner CO2-ekvivalenter i 2019 til 0,8 millioner tonn i fjor. Virkningen av kravet om at 0,5 prosent av alt drivstoff som selges til luftfart i Norge skal være avansert biodrivstoff, er foreløpig ikke inkludert i beregningen.

Med 3,7 millioner tonn CO2-ekvivalenter sto innenriks sjøfart og fiskebåter samlet for 24 prosent av transportutslippene i Norge i 2020. Av dette utgjør innenriks sjøfart 77 prosent. På grunn av fortsatt mye frakt av gods, ble ikke innenriks sjøfart like berørt av koronapandemien med nedgang på 1 prosent.

Utslippet fra innenriks sjøfart har økt med 57 prosent fra 1990.

Annonse
Annonse
Annonse