Annonse

4 av 10 reiselivsbedrifter frykter konkurs

Etter at regjeringen innførte nye, strenge restriksjoner i slutten av oktober, har krisen i reiselivet gått fra vondt til verre. Myndighetenes oppfordring om å minimere antallet en har sosial omgang med, har ført til et ras av avbestillinger, og nye tiltak som blant annet skjenkestopp ved midnatt og total skjenkestopp i Oslo, har ført til at mange reiselivsbedrifter har sett seg nødt til å stenge. I Oslo sier 7 av 10 restaurant- og utelivsbedrifter at de har planer om oppsigelser.

I utelivsbransjen frykter over halvparten av aktørene at de vil gå konkurs, viser den siste Medlemsundersøkelsen fra NHO Reiseliv. Undersøkelsener gjennomført blant 636 reiselivsbedrifter i perioden 16. – 23. november, altså etter at myndighetene innførte nye restriksjoner i slutten av oktober og etter at den nye, forbedrede krisepakken ble lagt frem, 16. november.

Stort omsetningsfall

6 av 10 (57 prosent) reiselivsbedrifter opplevde mer enn 50 prosent reduksjon i omsetning de siste fire ukene. Det er en stor økning fra forrige undersøkelse, som ble gjennomført før de siste restriksjonene ble innført, da 1 av 3 reiselivsbedrifter (33 prosent) svarte det samme. 31 prosent har 75 prosent eller mer omsetningsnedgang.

Det er særlig opplevelser og kultur, utelivsbransjen og destinasjonsselskaper, som har det største omsetningsfallet:

25% har permittert mer enn 75%

65 prosent av reiselivsbedriftene har permittert ansatte. 14 prosent har permittert opptil 25 prosent, 9 prosent har permittert 51-75 prosent, mens 25 prosent har permittert mer enn 75 prosent av staben sin.

Flere planlegger oppsigelser

I undersøkelsen som ble gjennomført etter sommerferien svarte 19 prosent av reiselivsbedriftene at de har gjennomført oppsigelser som følge av coronaviruset. Nå er tallet økt til 22 prosent, og 38 prosent har planer om oppsigelser:

Også når det gjelder oppsigelser, ser det svært mørkt ut for reiselivsansatte i hovedstaden; 65 prosent svarer at de planlegger oppsigelser. I Viken og på Svalbard svarer 40 prosent det samme, i Trøndelag (37 prosent), Troms og Finnmark (38 prosent) og Rogaland (45 prosent).

Stor konkursfrykt

4 av 10 bedrifter (39 prosent) frykter de vil gå konkurs som følge av corona. Det er en økning fra 32 prosent i midten av oktober.

Oslo ligger høyest på konkurstoppen, 63 prosent av reiselivsbedriftene frykter konkurs. Troms og Finnmark og Vestland ligger også over gjennomsnittet, med henholdsvis 43 og 42 prosent som frykter konkurs.

Annonse
Annonse
Annonse