Annonse
Foto: Avinor - Catchlight

5 milliarder i krisepakke til lufthavnene

I revidert nasjonalbudsjett, som ble lagt frem tirsdag, får Avinor 5 milliarder kroner for å dekke inntektstap. Regjering vil hindre full stopp i viktige flyplassutbygginger, særlig i nord, bekrefter samferdselsminister Knut Arild Hareide til NRK.

Avinor har budsjettert med 12 milliarder kroner i inntekter i år. Adm. dir. Dag Falk-Petersen anslår at mellom 7 og 8 milliarder vil forsvinne.

Samtidig har myndighetene pålagt Avinor å holde lufthavnene åpne for å ta imot både ambulansefly og ordinære fly. – Kostnadene har vi stort sett beholdt, mens inntektene er borte. Dette er dramatisk for selskapet, sier Falk-Petersen.

I april fortalte Avinor at de kuttet planlagte investeringer i 2020 for over én milliard kroner.

Regjeringen ”Avinor-pakke” består av følgende elementer:

Tilskudd på NOK 4,27 milliarder.

Staten tar ikke utbytte i 2020. Det tilsvarer NOK 351 millioner.

Avdragsfrihet på lån fra staten. Det tilsvarer NOK 444,4 millioner.Dette skal bidra til at igangsatte og planlagte prosjekter ikke stopper opp. Dessuten vil regjeringen sikre fortsatt drift av Haugesund lufthavn, som Avinor leier ut til private.

Falk-Petersen sier dette betyr at det vil bli igangsatt bygging av ny terminal i Tromsø.

Han sier at det også er penger til å komme i gang med nært forestående prosjekter, som nye helikopterbaser i Hammerfest og Kristiansund og en forlengelse av rullebanen i Kirkenes.

Forprosjektet for ny lufthavn i Bodø og skisseprosjektet for ny terminal på Værnes går også sin gang, disse ligger noe lengre frem i tid.

Annonse
Annonse
Annonse