Annonse

5 prosent flere hotellovernattinger - 6% høyere omsetning i juli

I juli  var det 2,55 millioner overnattinger ved norske hoteller, en økning på 5 prosent sammenlignet med juli ifjor. Både norske og utenlandske overnattinger gikk opp med 5 prosent, ifølge Overnattingsstatistikken fra SSB.

Flere av de store utenlandske markedene gikk ned i tallet på overnattinger i juli, med unntak av Spania, Storbritannia og USA.

Yrkes- og ferieovernattinger gikk opp med h.h.v. 4 og 6 prosent. Kurs- og konferanseovernattinger falt med 10 prosent, sammenlignet med samme måned ifjor.

http://www.ssb.no/overnatting/fig-2011-09-02-01.html

Sammenlignet med juli 2010 gikk omsetningen for hotellene opp med 6 prosent, fra NOK 980 millioner til NOK 1042 millioner. Prisen per rom økte fra NOK 762 til 765.

Fra juli ifjor til juli iår gikk tallet på campingovernattinger ned med 3 prosent, fra 2,61 millioner til 2,52 millioner. Norske og utenlandske campingovernattinger falt med h.h.v. 3 og 5 prosent.

Antallet hyttegrendovernattinger steg med 11 prosent i juli 2011 i forhold til juli 2010.

600.000 flere hotellovernattinger

I perioden januar-juli 2011 var det totalt 18,2 millioner overnattinger ved norske overnattingssteder. Dette er en økning på 2 prosent sammenlignet med samme periode i 2010. Hoteller og andre overnattingsbedrifter sto for oppgangen, fra 10,8 til 11,4 millionar overnattinger. Campingplasser og hyttegrender hadde en nedgang i antall overnattinger på h.h.v. 2 og 9 prosent.

Tallet på norske overnattinger er steget med 3 prosent hittil iår, fra 12,7 til 13 millioner overnattinger. Utenlandske overnattinger gikk ned med 1 prosent fra januar til juli, sammenlignet med samme periode 2010.

De største hotellgjestesegmentene etter nasjonalitet i juli:

2010                            2011                                        %

Norge                                1 548 677               1 622 787                         5

Utlandet ialt                          886 253                 927 737                         5

Tyskland                              179 972                 175 208                        -3

Sverige                                  78 419                   75 486                        -4

Nederland                             78 516                   74 170                        -6

USA                                      59 430                    60 729                        2

Spania                                  44 261                    56 202                       27

Frankrike                              54 062                    53 481                       -1

Danmark                              53 928                    51 146                       -5

Storbritannia                        47 315                    47 641                        1

Russland                             29 590                    35 018                       18

Italia                                    28 347                    32 068                        13

Japan                                  21 980                    22 535                         3

Annonse
Annonse
Annonse