Annonse
Stephen Meinich-Bache, adm. dir. Classic Norway Hotels.

Aldri vært viktigere med målrettede tiltak mot de yngste enn nå

En av yrkesgruppene som rammes hardest av nedstengte reiselivsbedrifter, redusert bemanning og nedskalerte tilbud, er de som kommer rett fra skolebenken og ofte har svært begrenset erfaring. Det ønsker Classic Norway Hotels å gjøre noe med. 

- Vi ønsker å bidra til å heve kompetansen i næringen og fra nyttår tilbyr vi trainee- og mentorprogram, samt viderefører satsingen på lærlinger. Etter min mening har det aldri vært viktigere med målrettete tiltak mot vår yngste arbeidsgruppe enn nå, da mange unge står uten tilbud etter endt utdannelse og bransjen står i fare for å for å miste mange av morgendagens ledere til konkurrerende næringer, sier Stephen Meinich-Bache, administrerende direktør i Classic Norway Hotels.  

Reiselivsnæringen har vokst kraftig de siste tiårene og ved inngangen til 2020 anslo NHO Reiseliv at det var ansatt omlag 185.000 arbeidstagere i norske reiselivsrelaterte bedrifter. Dette gjør næringen til en av de største i landet.  

- Også reiselivsutdannelsen er blitt mer profesjonalisert og attraktiv, og dette skaper større krav til arbeidsgiverne. Unge trenger å se at det er en fremtid i næringen og merke at de blir sett og satset på av bedriftene. Det forsøker vi å vise med dette tiltaket, sier Meinich-Bache. 

Programmet innebærer blant annet tett oppfølging av erfarne ledere i Classic Norway, kvartalsvise leder- og strategisamlinger, praktisk ledererfaring og arbeidstrening i fantastiske omgivelser. Nå håper Classic Norway-sjefen at flere lignende tiltak vil opprettes.    

- Vi er en del av et stor og viktig bransje, og tar inn fem traineer. I tillegg har vi et titalls lærlinger rundt om på hotellene våre. Isolert sett hjelper ikke dette bransjen generelt, men vårt håp er at satsingen fører til økt oppmerksomhet rundt problematikken og at norske reiselivsbedrifter viser neste generasjons hotelierer, kjøkken- og serveringspersonale at det er en fremtid – selv i et svært krevende marked, sier Meinich-Bache.   

Classic Norway Hotels har hovedkontor i Molde, men hoteller i hele landet - fra Fevik i syd, til Lofoten i nord. Betingelsen for å bli vurdert for opptak i trainee-programmet er at søker har fullført bachelor- eller masterutdanning innen reiseliv.  

- Selv om jeg mener at næringen får altfor lite oppmerksomhet fra politisk hold, har bransjen selv i de siste årene vært dyktige på positiv utvikling og profesjonalisering. Ikke minst gjennom bedre utdannelse og lignende trainee-programmer, hos både store og mellomstore reiselivsbedrifter. Min oppfordring er at programmer som dette i dag er viktigere enn noensinne og heller må videreutvikles enn å nedprioriteres, sier Meinich-Bache. 

Hvis bransjen ikke klarer å bedre fremtidstroen og forholdene for neste generasjons reiselivsansatte, er han redd kvaliteten på det samlede norske reiselivsproduktet vil synke vesentlig.  

- Vi ser at flere av våre naboland sliter med rekruttering til reiselivsbransjen. Dette fører til lite stabile organisasjoner, preget av hyppige utskiftninger, fallende servicegrad og kvalitet på produktene som tilbys. Det er en fanesak for oss å jobbe imot denne trenden, med egne trainee- og lærlingsprogrammer. Og vi har allerede sett at det virker – Classic Norway-lærlinger har vunnet kretsmesterskap for kokkelærlinger og er svært godt representert også i NM, sier avslutter Stephen Meinich-Bache.    

Annonse
Annonse
Annonse