Annonse

Utenlandske turister legger igjen betydelig mer penger enn nordmenn

Døgnforbruket til de utenlandske feriereisende i Norge var i 2019 betydelig høyere enn det var for nordmenn. Det gjennomsnittlige døgnforbruket for utenlandske feriereisende lå på NOK 1455, mens døgnforbruket til nordmenn var NOK 835. Det er særlig feriereisende fra fjernmarkedene som trekker opp. Dette kommer frem i Innovasjon Norges landsdekkende turistundersøkelse, med datainnsamling hos lokale aktører rundt omkring i hele Norge.

I løpet 2019 var det 110,5 millioner registrerte overnattinger i Norge. Dette ga et totalforbruk på NOK 124,9 milliarder. Nordmenn stod for 90 prosent av overnattingene og 86 prosent av forbruket, mange av de norske overnattingene skjedde hos venner og familie (VFR-turisme).

Totalforbruket til de fleste reisetypene som besøkte Norge i løpet av 2019 gikk ned fra året før. F.eks. lå totalforbruket til norske feriereisende på NOK 74,2 milliarder i 2018, mens det i 2019 endte på NOK 70 milliarder. Dette gjelder også de utenlandske reisende, både knyttet til ferie- og forretningsreiser, som endte på NOK 17,1 milliarder i 2019.

Den generelle trenden i de senere år har vært at den norske turistsesongen blir stadig lengre, utenlandske feriereisende har et høyt døgnforbruk, mange utenlandske feriereisende er på rundreise og turistene kommer oftere til Norge med fly. Men slik blir det naturligvis ikke i det året vi er inne i nå.

Bilde: Ålesund, Aksla. Foto: VisitNorway

Annonse
Annonse