Annonse

Flytrafikken ikke tilbake til pre-covid-19 før 2024

International Air Transport Association (IATA) er kommet med en oppdatert, global passasjerprognose, som viser at trafikken vil ta seg opp igjen senere enn forventet.

Global passasjertrafikk (revenue passenger kilometers/RPKs) vil ikke komme opp på pre-covid-19 nivå før i 2024, ett år senere enn tidligere prognoser. 

Kortdistansetrafikken er fortsatt forventet å ta seg opp raskere enn langdistanse. Derfor vil passasjerantallet øke raskere enn trafikken målt i RPKs. Men også her vil det ta ett år mer før trafikken er tilbake til pre-covid-19 nivå, det vi si ikke før i  2023. For 2020 er prognosen at passasjerantallet på verdensbasis vil synke med 55% i forhold til 2019. I juni falt RPK med 86,5% sammenlignet med juni 2019, det er litt bedre enn nedgangen på 91,0% i mai.

De mer pessimistiske prognosene  bygger bl.a. på:

- Treg virusbekjempelse i USA og i utviklingsland.

- Mindre forretningsreiser.

- Usikkerhet blant forbrukerne på grunn av økende arbeidsledighet, redusert jobbsikkerhet og smittefrykt. 55% av de spurte i IATAs forbrukerundersøkelse i juni svarte at de ikke hadde reiseplaner i 2020.

På grunn av disse faktorene er IATAs prognose at passasjerantallet vil stige med 62% fra 2020 til 2021, men vil da fremdeles være nesten 30% lavere enn i 2019.

Annonse
Annonse