Annonse

100 millioner reiselivs-arbeidsplasser i fare

World Tourism Organization (UNWTO) mener antall internasjonale turister kan falle med mellom 58 og 78% i 2020, sammenlignet med 2019. Turistenes forbruk vil bli redusert fra US$1.5 trillion (NOK 13.470 milliarder) i 2019, til mellom US$ 310 (NOK 2785 milliarder) og 570 billion (NOK 5121 milliarder). Det setter over 100 millioner arbeidsplasser innen reiselivet i fare.

Rapporten “The Tourism and COVID-19 Policy Brief” sier at utviklingsland som “Small Island Developing States” (SIDS) og ”Least Developing Countries” (LDCs), inkludert mange land i Afrika, er de mest utsatte, fordi de er svært avhengige av turismen for arbeidsplasser og økonomisk vekst.

Rapporten sier at ingen land har unngått å få reiselivssektoren redusert. Fra Italia, der turismen står for 6% av landets BNP, til Palau hvor den står for nesten 90% av all eksport. I Afrika sto turismen for 10% av all eksportverdi i 2019.

- Turisme er en av verdens viktigste økonomiske sektorer, som skaper livsgrunnlag for mange hundre millioner i andre sektorer, den vitaliserer økonomiene og gjør at landene utvikler seg positivt, sier FNs generalsekretær, Antonio Guterres.

Annonse
Annonse