Annonse

Frykter flere permitteringer

Over 80 % av NHO Reiselivs medlemsbedrifter mener det vil ta mellom ett og tre år før man er tilbake til situasjonen før corona. 

I den siste medlemsundersøkelsen fra NHO Reiseliv, gjennomført 2. september, der 621 reiselivsbedrifter har respondert, kan vi lese at mange lider store tap i omsetningen som følge av de smitteverntiltakene som er innført. For 29 prosent av reiselivsbedrifter er omsetningen mer enn halvert de siste fire ukene, sammenlignet med i fjor.  Andelen som lider et omsetningstap har steget betydelig siden forrige undersøkelse  – da svarte kun 19 prosent at det hadde opplevd en mer enn en halvering av omsetningen.   

Flere frykter konkurs og permitteringer

En fortsettelse av restriksjoner som skjenkestopp ved midnatt rammer utelivsbransjen hardt, og andelen bedrifter som frykter konkurs har steget i de siste to undersøkelsene.  Frykten for at bedriften skal gå konkurs som følge av coronasituasjonen er aller størst i Oslo, Troms og Finmark og Vestland.

Én av tre  bedrifter (34 prosent) sier at de har planer for ytterligere permitteringer.  Hotell- og overnattingsbedrifter ligger her høyest blant de ulike bransjene i reiselivet, da nesten halvparten sier at de har planer for ytterligere permitteringer fremover. 

En annen bekymringsfull tendens er at halvparten av bedriftene med flere enn 50 årsverk svarer at de planlegger permitteringer, noe som kan ha konsekvenser for mange arbeidsplasser. 

Svært
lave bookingtall

Mens fellesferien førte til høyere gjestetall for en del bedrifter, avtok denne trenden for flere i august. Én av fire (25 prosent) sier i september-undersøkelsen at de opplevde minst en halvering i bookinger i august.  For mange var dette starten på en mørkere tid, som ser ut til å bli verre de neste månedene. Med et redusert forretningsmarked, et nærmest stengt kurs- og konferansemarked, og et rødt Europa, er bookingtallene for høsten veldig lave, sammenlignet med fjoråret.

Annonse
Annonse