Annonse

Hrr får ny eier

Forlaget Medier og Ledelse har kjøpt magasinet HRR - Hotell, Restaurant & Reiseliv.

- Reiselivet er i krise. Det er viktigere enn noensinne å ha et magasin, og et nettsted, som kan rapportere om situasjonen i bransjen og dele erfaringer. Det er en fordel at magasinet kommer inn i et større forlagsmiljø, sier ansvarlig redaktør Hans Kristiansen, som også har vært en av eierne av HRR.

- Det er selvsagt forbundet med en viss risiko å overta et magasin når næringen er i krise. Men jeg velger å se på mulighetene i et langsiktig perspektiv, sier Magne Lerø, som eier Medier og Ledelse. Ved årsskiftet overtok Medier og Ledelse også magasinet Matindustrien.

- Det har gått bra for Matindustrien. Vi klarer nesten balanse i år. Det er verre med KulturPlot, her er det blytungt både på annonse og abonnement. Men vi må da tro at også kulturbransjen kommer seg på beina igjen i løpet av 2021, sier Lerø.

Lerø sier at planen er å utvide satsingen på reiselivsjournalistikk. Det skal lages nytt design for magasinet og satses sterkere på nettutgaven, HRRnett.no

Lerø peker på at reiseliv handler både om mat og kultur. Det er flere berøringspunkter mellom disse tre magasinene. Det betyr at de han hente ut noen redaksjonelle synergier.

- Når inntektene svikter slik vi opplever nå, som følge av coronapandemien, må vi selvsagt tråkke på bremsen, men vi må også ta sjansen på å gi gass på områder vi tror har framtiden for seg. Reiselivet er definitivt et slikt område, selv om bransjen blør nå.

Annonse
Annonse