Annonse
Norsk Reiseliv og HSMAI arrangerte digital paneldebatt om statsbudsjettet med (f.v.), Ola Elvestuen (V), Åsunn Lyngedal (Ap), Kjersti Aastad (NHO Reiseliv), Astrid Bergmål (Virke) og moderator Per-Arne Tuftin.

Statsbudsjettet som vedtas må se helt annerledes ut enn forslaget

Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2021 er nå til behandling i Stortinget. Covid-19 har gjort reiseliv til en truet næring, hva tenker regjeringen å gjøre med utfordringene i 2021? Det ønsket HSMAI og Norsk Reiseliv å få svar på, og arrangerte nylig en digital debatt om statsbudsjettet.

- Når jeg leser statsbudsjettet tror jeg ikke regjeringen helt har oppfattet hvor vanskelig situasjonen er ute i reiselivsbransjen. Jeg vil oppfordre politikerne til å reise litt mer rundt i landet for å snakke med folk. Det finnes nesten ikke ord for å beskrive hvor tøft der er, sa Astrid Bergmål, leder for Virke Reiseliv.

- Jeg tror 2021 kommer til å bli det historisk vanskeligste året for reiselivsnæringen noensinne. Det er vanskelig å forholde seg til det som kommer fra regjeringen, noen ordninger varer bare i noen måneder. Hvis man ønsker at denne næringen skal komme igjennom krisen, må det komme politikk som gir forutsigbarhet og trygghet. De rundt 170.000 som jobbet i denne næringen, før corona, vet ikke om de har noen jobb å komme tilbake til. Statsbudsjettet som skal vedtas i desember må se helt annerledes ut enn forslaget, sa Astrid Bergmål.

- Er det bare de reiselivsbedriftene som har nok kapital nå som skal overleve, eller skal vi ha med oss flest mulig, slik at de får økonomi til å klare seg til markedet er der igjen? Det må regjeringen svare på, sa Åsunn Lyngedal, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet og medlem av Næringskomiteen.

- Det er viktig å understreke at reiselivet er noe av det vi skal tjene penger på i fremtiden, det er en fremtidsnæring. Vi har et underskudd på handelen med utlandet på 400 milliarder kroner, hvis vi ser bort ifra olje og gass, det går ikke i lengden. Vi er nødt til å omstille oss og må finne nye ting å leve av, en av disse er reiselivet. Da kan vi ikke bruke ren markedstenkning om hvem som skal overleve eller ikke. Det er smitteverntiltakene som gjør at bransjen er stengt ned. Hvis reiselivsbedrifter går konkurs, mister bransjen ansatte og kompetanse, det er jeg veldig bekymret for. Derfor er det viktig å komme med tiltak som legger tilrette for aktivitet.

Reiselivet får for lite penger og de kommer for sent. Mange vet ikke om de får noen penger i 2020. Jeg tror at mange vil komme til Norge når pandemien er over, men da må vi ikke ha mistet de gode bedriftene.

Regjeringen bør ikke slippe så billig unna med momsforhøyelsen i statsbudsjettet for 2021. Det koster jo nesten ingenting med redusert mva på 6%, vi skal be om å få anslag på provenytapet, det samme gjelder flypassasjeravgiften, sa Åsunn Lyngedal.

Les hele artikkelen i novemberutgaven av HRR

Annonse
Annonse