Annonse

Bedring i november

HRR – Peter Wiederstrøm, Wiederstrøm Hotel Consulting (www.wiederstrom.com)

Etter RevPAR-nedturen i oktober, ble det i november notert solid bedring i de fleste storbyene i Norge. I tet lå Bergen, med hele 13,4 % økning. Igjen er det røde tall for ”stor-Oslo”.

I Bergen hoppet RevPAR opp fra NOK 591 i november ifjor til NOK 670 iår. Dette tilsvarer hele 13,4 % i vekst. Adm. dir. Øivind Wigand på Radisson Blu Royal Hotel på Bryggen, merker at markedet har tatt seg opp.

- Forretningstrafikken er  kommet tilbake. Vi registrerer en hyppigere reisevirksomhet. På bankettsiden har det også tatt seg opp, forteller han.

Akkumulert iår har Bergen en oppgang i RevPAR på 2,5 %. Wigand karakteriserer året 2010 slik:

- Markedet var inne i en dvale første kvartal og tildels annet kvartal. Tredje kvartal har vært veldig bra og det ser bra ut i inneværende. Man kan vel si at ting har normalisert seg. For vår del (Radisson Blu Royal, red.anm.) ser det greit ut, og vi ser relativt lyst på tingene. Vi forventer ikke noe prisøkninger på de store kontraktene, men vi har jo et spillerom på ”retail” (rack rate, red. anm.).

Via sine direktørkolleger i Bergen har Øivind Wigand fått signaler om optimisme i hotellbransjen. Selv står han midt oppe i et stort oppussingsprosjekt på Bryggen, og produserer kun for halv maskin på romsiden. De drøyt 130 rommene som er ute av drift inngår dog i STR Globals beregningsgrunnlag for belegg.

Og mens Bergen har hotellrom ute av drift, øker det disponible romantallet i Stavanger-området. Likevel økte belegget i oljebyen fra 71,9 til 74 %.

- Veldig positivt, uttaler direktør Lars Ola Solstad ved Radisson Blu Atlantic Hotel, som melder at november ble bedre enn forventet. Han peker på at november iår hadde fem mandager og fem tirsdager, hvilket slår heldig ut i hotellstatistikken.

- Vi merker også at man i forretningssammenheng styrer litt unna oktober på grunn av høstferie. Dette kan gi økt trafikk i november.

Solstad forklarer de høye prisene i Stavanger-området blant annet med at markedet er noe ”skev-fordelt” beleggsmessig utover uken.

- Prisbildet gjenspeiler etterspørselen. Stavanger er en forretningsby med høyt belegg i midtuke. Dette kontra en del andre byer som har god aktivitet også i helgene.

Lars Ola Solstad synes 2011 ser bra ut for byen totalt sett.

- Stabilt/positiv er vel en gjengs oppfatning, men det er litt tidlig å fastslå. På vårt hotell forventes det RevPAR-vekst til neste år.

November

 
Rombelegg
Gjennomsnitt rompris***
RevPAR

Nov. 2010
Nov. 2009
Endring i %
Nov. 2010
Nov. 2009
Endring

i %
Nov. 2010
Nov. 2009
Endring

i %

Bergen
73,4
66,0
11,2
913,11
895,47
2,0
670,20
590,88
13,4

Oslo**
66,4
69,5
-4,5
956,60
994,32
-3,8
635,14
691,22
-8,1

Stavanger *
74,0
71,9
2,9
1 094,96
1 074,51
1,9
810,07
772,22
4,9

Tromsø
69,0
69,7
-0,9
853,11
825,36
3,4
589,03
574,90
2,5

Trondheim
79,1
74,6
6,0
872,43
874,14
-0,2
690,49
652,42
5,8

Kilde: STR Global        (***) Eks. MVA og frokost    (**) Inkl. bl.a. Gardermoen    (*) Inkl. Sandnes og Sola

Akkumulert for året (januar-november)

 
Rombelegg
Gjennomsnitt rompris***
RevPAR

Akk. Jan.-Nov.

2010
Akk. Jan.-Nov..

2009
Endring i %
Akk. Jan.-

Nov.

2010
Akk. Jan.-Nov.

2009
Endring

i %
Akk. Jan.-Nov.

2010
Akk. Jan.-Nov.

2009
Endring

i %

Bergen
71,2
69,3
2,7
933,72
935,18
-0,2
664,70
648,26
2,5

Oslo**
62,9
64,4
-2,3
929,70
948,21
-2,0
584,95
610,89
-4,2

Stavanger *
66,3
65,5
1,2
1 037,47
1 005,54
3,2
687,89
658,95
4,4

Tromsø
62,6
66,8
-6,2
827,26
815,66
1,4
518,21
544,66
-4,9

Trondheim
65,9
65,2
1,1
838,91
847,97
-1,1
552,94
552,98
0,0

(***) Eks. MVA og frokost    (**) Inkl. bl.a. Gardermoen    (*) Inkl. Sandnes og Sola

Det har ikke lykkes HRR å få noen kommentar til beleggs- og romprisnedgangen i stor-Oslo.

Her har kapasitetsøkningen vært enorm det siste året. Tre nye hoteller ved Gardermoen, tre nye i Oslo sentrum, samt stor utvidelse på Royal Christiania, gir store utslag.

Etter det HRR har grunn til å tro havnet Gardermoen-belegget godt ned på 40-tallet!

HRR kommer med fyldig reportasje om oktoberstatistikken i kommende papirutgave, som distribueres i perioden 10.-13. desember.

Desemberstatistikken legges sannsynligvis ut på nettet i uke 1/2011.

Annonse
Annonse
Annonse