Annonse

Bergen reiselivslag blir visit bergen

Bergen Reiselivslag har byttet navn. Fra og med 30. april heter organisasjonen Visit Bergen.  - Vi opererer i et internasjonalt marked, og har mye kontakt med medier, turoperatører og reisebyråer globalt. I tillegg henvender vi oss til folk flest gjennom markedskampanjer og annonsering. Visit-begrepet har blitt en internasjonal bransjestandard for destinasjonsselskaper, sier reiselivsdirektør Anders Nyland.

- Vi har i lang tid brukt begrepet Visit Bergen i internasjonal sammenheng. Blant annet heter nettsiden vår Visit Bergen. Derfor har det vært naturlig for oss å bytte navn, og legge oss på den internasjonale bransjestandarden, sier Anders Nyland.

Virksomheten i Bergen Reiselivslag har tidligere vært delt mellom foreningen Bergen Reiselivslag og foreningen VisitBergen.com – Turistinformasjonen. Fra og med 30. april er Turistinformasjonen fusjonert inn i Bergen Reiselivslag. Samtidig bytter altså Bergen Reiselivslag navn til Visit Bergen.

- Tidligere holdt Turistinformasjonen og Bergen Reiselivslag til på ulike steder, men ble samlokalisert i 2017. For å bruke mindre tid og penger på administrasjon nå som vi er samlokalisert, har vi ønsket å være en forening, ikke to. Ut over dette har ikke fusjonen noen praktisk betydning for hverken medlemmer, samarbeidspartnere eller ansatte, sier Nyland.

Visit Bergen er en medlemsorganisasjon med anslagsvis 400 medlemsvirksomheter. Organisasjonen samarbeider med 13 kommuner i Bergensregionen, og profilerer reiselivet i regionen fra Marsteinen til syd til Gulen i nord og Modalen i øst. Organisasjonen drifter også Turistinformasjonen i Bergen.

Foto: VisitBergen

Annonse
Annonse
Annonse