Annonse

Bergenspolitikerne vil ha færre cruiseturister

Bystyret i Bergen har vedtatt å sette en begrensning på maks tre skipsanløp med totalt maksimalt 8000 passasjerer per døgn. I vedtaket heter det at kommunen skal arbeide for at Havne- og farvannsloven endres for å gi hjemmel for dette.

Cruisehavnen i Bergen er landets travleste, med rundt en halv million passasjerer i året. Nå frykter politikerne at endeløse køer av turister kan skade ryktet til Bergen som reisemål. Bystyret i Bergen vedtok derfor onsdag å sette et tak på hvor mange cruiseskip som daglig får komme til byen.

Bystyret vedtok også å oppfordre de ulike aktørene innen cruisenæringen om å utarbeide en egen plan for alternative turistmål i Bergen og omegn, for å avlaste de mest populære stedene i byområdet.

Selv Bergen reiselivslag mener turiststrømmen må avgrenses, for at ikke køer av turister i sentrum og på Fløybanen skal skade byens rykte. Men de går ikke med på at cruiseturister skal bli svartelistet som klimaverstinger og reisende som ikke legger igjen penger.

På oppdrag fra interesseorganisasjonen Maritime Bergen, Bergen Næringsråd og Bergen Reiselivslag, har Menon Economics gjennomført en analyse av cruiseturismens økonomiske betydning i Bergen. Rapporten estimerer at 580.000 cruiseturister vil besøka Bergen i 2018. I snitt legger en cruiseturist igjen 910 kroner per døgn, hevder selskapet.

Annonse
Annonse
Annonse