Annonse

Blir luftfarten noengang som før?

Foto: SAS

Frem til covid-19-pandemien brøt ut i mars, kunne en stor del av verdens befolkning reise relativt fritt til utlandet. Dette har på ingen måte vært noen selvfølge tidligere, på grunn av blant annet totalitære regimer, ufred og dårlig økonomi. I fjor sendte Kina flere turister ut av landet enn noen annet land, de brukte omtrent dobbelt så mye på sine utenlandsreiser som amerikanske turister. Kina har da også over 1 milliard flere innbyggere enn USA, men det er likevel imponerende av et land, som inntil for noen få tiår siden, var nærmest lukket.

Det siste halve året har vi vært tilbake på et nivå i antall flypassasjerer som var vanlig på 1970-tallet, før feriereiser med fly ble tilgjengelig for de fleste.

I Kina er luftfarten nå kun 20 prosent under normalt nivå, mens i USA ligger trafikken rundt 50 prosent under normalt nivå for årstiden. I store deler av Europa ligger trafikken rundt 75% under nivået for samme tid i fjor. I Norge reiste i september 1,5 millioner passasjerer over Avinors lufthavner, tilsvarende tall for september 2019 var 5 millioner. IATA har en prognose som sier at global luftfart ikke vil være tilbake på 2019-nivå igjen før i 2024.

Trafikken tar seg sakte med sikkert opp igjen, men det stilles et stort spørsmålstegn ved om forretningstrafikken vil komme tilbake til gamle høyder. Etter finanskrisen (2008 – 2009) falt antallet oversjøiske forretningsreiser med ca 30 prosent på mange ruter, dette tok seg aldri opp igjen, men ble mer enn kompensert på grunn av stor økning i ferie-/fritidstrafikken. Hvis det samme skjer denne gangen, kan det få store konsekvenser for flyselskapenes lønnsomhet og også for mange privatreisendes mulighet til å dra på feriereiser med fly. De som kjøper de kostbare billettene foran i flyet, subsidierer de mange billigbillettene bak.

På ruter med stor konkurranse, som mellom de store byene i Europa og over Nord-Atlanteren, vil det fortsatt være priskonkurranse om kundene, mens på ruter med svakt trafikkgrunnlag kan billettprisene komme til å øke betydelig. Folk som har mindre å rutte med kan bli priset ut.

Alle lands regjeringer gjør hva de kan for å åpne for ”normal” reiseaktivitet så snart som mulig. Enkelte land er nesten tvunget til dette på grunn av at incomingturisme er ekstremt viktig for landets økonomi, for eksempel Hellas, der reiselivet står for rundt 20% av BNP.

Internasjonal luftfart og reiselivsindustri har bidratt sterkt til økonomisk vekst og også såkalt globalisering. Selv om globalisering har mange skyggesider, har den bidratt til øket velstandsutvikling og større frihet til å bevege seg over landegrensene for stadig flere.

Hans Kristiansen, redaktør

Annonse
Annonse
Annonse