Annonse

Bodø med høyest rompris og størst rombelegg

Hotellene i Bodø fikk bokført høyest rompris, best rombelegg og høyest RevPAR blant 11 norske storbyer i oktober. Det viser tallene fra Benchmarking Alliance.

HRR – Peter Wiederstrøm, Wiederstrøm Hotel Consulting (Tekst)

Det var ikke så ensidig utvikling i oktobertallene fra Benchmarking Alliance. De kan kort oppsummeres slik:

- Åtte av 11 storbyer hadde vekst i antall solgte rom fra oktober 2017

- Kapasitetsvekst «gjorde» at bare fem fikk bokført oppgang i rombelegget

- Romprisutviklingen var relativt svak. Fem storbyer hadde prisfall, og blant de som hadde vekst var oppgangen stort sett lavere enn veksten i konsumprisindeksen (12 mnd.-utviklingen fra SSB er dog oppdatert per september).

- For landet totalt, som her «bare» omfatter hoteller med tilsammen 55.000 rom, var det en ørliten vekst i rompris (1 %), uforandret belegg og dermed 1 % økning i RevPAR. Det ble solgt 4,4 % flere rom enn i oktober 2017, og det sendte losjiomsetningen opp 5,3 %.

Også hittil i år ligger Bodø svært godt an blant norske byer, med andreplass på alle de tre nevnte måltallene. Oslo topper forøvrig alle tre.

Les mer om oktober-tallene m.m. i novemberutgaven av HRR 7.

Annonse
Annonse
Annonse