Annonse

Carl johan berg takker for seg!

Carl Johan Berg har hatt sin siste arbeidsdag i Hotell, Restaurant & Reiseliv og nettmagasinet HRRNett.no. Han overtok redaktøransvaret for det tidligere Norsk Hotell- og Restaurantblad etter Sverre Thon i 1989, moderniserte magasinet og vant Fagpresseprisen for nye Hotell & Restaurant i 1990. Etter en fusjon med Oss Verter i Mellom og NORTRA-magasinet Reiseliv to år senere fikk bladet det nåværende navnet Hotell, Restaurant & Reiseliv. Før han kom til reiselivet, var Berg i mange år pressemann i Stortinget før han i 1983 startet suksess-magasinet Dine Penger.

- Hvordan var det å komme til reiselivsnæringen i 1989, Berg?

- Det var min gode venn og informasjonssjef i Norsk Hotell- og Restaurantforbund, Bjørn Ketilsson som overtalte meg til å ta jobben i det som den gang var NHRFs  magasin. Det angret jeg aldri. Jeg fikk et nært forhold til Kjell B. Einarsen som ledet forbundet og som skapte et særdeles hyggelig og godt samarbeidsklima hvor alle medarbeidere fikk utfolde seg og alle innspill – også fra bladet – ble verdsatt. Det var høyt under taket og mange fruktbare diskusjoner, samtidig hadde vi jevnlig besøk av medlemmer og andre bransjefolk som stakk oppom lokalene i Karl Johans gate for å ta en prat over en kaffekopp. Jeg minnes årene i NHRF som en rik tid. Da Kjell B. gikk bort så alt for tidlig, opplevde jeg det som et stort personlig tap. Han var et usedvanlig flott menneske og en dyktig leder!

- Hvordan synes du utviklingen i reiselivet har vært de senere år?

- Jeg synes utviklingen på mange måter har gått i feil retning. Mitt inntrykk er at dagens NHO Reiseliv ikke har det samme nære forholdet til sine medlemmer som NHRF hadde, og vice versa. Samtidig har reiselivet mistet mye av sin identitet, ikke minst etter at reiselivets markedsføringsorgan ble en del av det store Innovasjon Norge og NHO Reiselivs distriktskontorene nylig ble inkorporert i NHO. Jeg er ikke overbevist om at dagens organisasjoner – det gjelder både NHO Reiseliv og Innovasjon Norge – egentlig gjør en bedre jobb for næringen og dens utøvere enn det for eksempel NORTRA og NHRF gjorde. Utenlandstrafikken til norske hoteller har i beste fall stagnert de senere år. Og reiselivet er lite synlig i den næringspolitiske debatt. Det virker ikke som regjeringen bryr seg nevneverdig om hva reiselivet måtte mene i ulike saker, jmfr. Striden om hardangermastene og kravet om lavere moms på matservering.

Generelt mener jeg det er for lite åpenhet og debatt i reiselivet. Det kan også se ut som at næringens synspunkter og krav ikke blir fremført med den nødvendige kraft og tyngde overfor myndighetene.

Det er også mitt inntrykk at for mange valg og strategier i reiselivet påvirkes av hvor det er penger å hente i det offentlige. Det blir en slags dans rundt den statlige gullkalven.  Faren er da stor for at man velger løsninger ut fra hva som kan gi offentlige bidrag og i mindre grad hva som tjener bedriftene og reiselivsnæringen på sikt.

- Hva skal du selv gjøre nå?

- Jeg har mange tanker og ideer, men ingen klar formening om hva jeg vil drive med de nærmeste årene. Jeg har skrevet en del bøker opp gjennom årene og er nettopp ferdig med manuset til en spennende bok om storytelling, for øvrig i samarbeid med kollega Tore Blikom som jeg har etablert nettverket Storytellerne sammen med (se www.storytellerne.no ). I den forbindelse er jeg allerede invitert til å holde foredrag for næringslivet i Valdresregionen. Jeg har alltid vært et skrivende menneske og vil fortsette med det, i kombinasjon med foredragsvirksomhet, sier Berg – som de seneste årene har holdt en rekke foredrag rundt om i landet om sin store helt og lidenskap Bob Dylan.

Annonse
Annonse
Annonse