Annonse

De historiske og nores sammen om "kutt matsvinn"

Sundvolden Hotel har etablert gode rutiner for å kutte matsvinnet, og ble en naturlig samlingsplass da De Historiske Hotel og Spisesteder arrangerte seminar i Kutt Matsvinn og bærekraft, sammen med Nores, Miljøfyrtårn, Matvett og Verdimat.

Det er motiverende å se hvordan andre jobber med å redusere matsvinnet, og i løpet av det to dager lange seminaret på Sundvolden Hotel, fikk de ca 35 deltagerne fra De Historiske, med seg presentasjoner og gruppearbeid, som gav mange gode praktiske og konkrete tips til hvordan man kan jobbe sammen for å nå målet med å kutte matsvinnet med 20% innen 2020.

- Vi elsker fulle mager og tomme tallerkener. Vi har et ansvar i forhold til generasjonene etter oss å utnytte ressursene vi forvalter mest mulig bærekraftig. Innenfor matsvinn må målet være at vi ikke skal kaste spiselig mat – 0 svinn. Dette krever god kommunikasjon med gjestene våre, planlegging, fokus og riktig utstyr. Samt at vi har samarbeidspartnere som kan ta imot mat vi selv ikke klarer å anvende. Vi vil oppleve dette, da gjestene selv bestiller og bestemmer en del mengder, særlig pausemat. Her er det viktig at vi bruker vår erfaring i samhandling med gjestene og blir kreative i forhold til hva vi tilbyr. Vi oppfordrer alle gjester til å forsyne seg flere ganger og understreker at «vi elsker fulle mager og tomme tallerkener»», sier daglig leder Cecilie Laeskogen på Sundvolden.

- Nores har i løpet av 2018 inngått avtaler med flere samarbeidspartnere som våre medlemmer kan benytte som hjelpemidler i vårt felles bærekraftsarbeid, sier markedsansvarlig Inger M. Voie i Nores. Modellen som De Historiske gjennomførte nå, hvor medlemmene fikk presentasjoner fra flere bærekraftsaktører på et seminar, kommer vi til å legge opp til for flere av våre medlemmer. På Noresdagen i april, hvor rundt 300 personer fra våre medlemsbedrifter er samlet på Røros, kommer vi til å ha bærekraft som tema, og blant annet Matvett og Verdimat kommer til å være tilstede.

Miljøfyrtårn, som er De Historiskes valg for miljøledersystem for kjeden, presenterte hvordan deres hovedkontormodell kan underlette sertifiseringen for de Historiskes medlemmer. Innkjøp er en viktig faktor i sertifiseringen, og miljørådgiver Jan Vogt fortalte at det i løpet av 2019 kommer nye kriterier for mat inn i Miljøfyrtårnsertifisering. I den sammenheng presenterte Nores hvordan de kan bistå  medlemmene med denne prosessen. Både ved hjelp av rapporter på kjøp av økologiske og andre miljømerkede produkter fra innkjøpsportalen Buy at Nores, men også ved vårt egenutviklede Business Analyze system, hvor vi ønsker å gjøre denne informasjonen lettere tilgjengelig for våre medlemmer. Nores er innkjøpsorganisasjonen til hoveddelen av medlemmene i De Historiske, og våre rådgivere bidrar gjerne med tips og opplæring, sier Inger M. Voie.

 

Annonse
Annonse
Annonse