Annonse

- De mest smertefulle kuttene har vært å nedbemanne og permittere

Asle Prestegard, Scandic Hotels

2020 har vært et forferdelig år for hotellkjedene. De har prøvd å tilpasse seg, har stengt hoteller midlertidig og slanket organisasjonene, samtidig som enorme summer er strømmet ut av virksomhetene. Nordic Choice Hotels alene kommer til å tape rundt NOK 2 milliarder i omsetning i 2020. Flere tusen dyktige bransjefolk har dessverre mistet jobben, eller er fortsatt permittert, uten å vite hva fremtiden vil bringe.

Samtidig begynner vi å se enden på elendigheten, og alt tyder på at folk vil reise, både privat og i jobbsammenheng også i fremtiden, og da trenger vi hoteller.

HRR har bedt Torgeir Silseth, konsernsjef i Nordic Choice Hotels og Asle Prestegard, fungerende administrerende direktør i Scandic Norge, om noen synspunkter på situasjonen:

- Hvilke tiltak har dere gjort for å begrense tap og klargjøre organisasjonen for hverdagen etter corona?
Torgeir Silseth
: - Vi har måttet gå gjennom alle kostnader og kuttet ned der det er mulig. De mest smertefulle kuttene har vært å nedbemanne og permittere. Spesielt for et vekstselskap som vårt, som har vært en ivrig pådriver for et mer inkluderende arbeidsliv. For fremtiden ser vi at det er mange ting vi skulle ønske å være med på eller gjøre, men som vi nå må prioritere bort. Vi må gjøre ting enklere, men like bra. Jeg tror hele selskapet har erfart at det vi tok for gitt og som selvsagt, ikke nødvendigvis er slik. Når vi etterhvert skal bygge opp organisasjonen igjen, så kommer det til å være retningsgivende. Vi har vært offensive og handlingsorienterte i krisen, og skal være det på vei ut av krisen.

- Blir pandemien en gamechanger for norsk og internasjonal hotellbransje?
Asle Prestegard
: - Det tror jeg absolutt. For eksempel har den digitale utviklingen i bransjen fått mer vind i seilene, og en er nok i større grad enn før opptatt av å finne gode digitale løsninger for ulike deler av driften. Selv om jeg tror folk ønsker å møtes ansikt til ansikt igjen når vi er ferdig med pandemien, vil vi nok se flere hybridmøter og kurs og konferanser som i større grad legger tilrette for digital deltagelse. Etter en lang periode med lite reising og få opplevelser grunnet pandemien, tror jeg de aktørene som klarer å spille på lag med omgivelsene, fokusere på opplevelsene og de unike tilbudene ved de ulike destinasjonene, vil være de sterkeste. Dette selvsagt i kombinasjon med å tilby gode rom- og matopplevelser på hotellene. 

- Hva ønsker dere av myndighetene, for at hotellbransjen skal greie seg gjennom pandemien?
Asle Prestegard
: - Myndighetene presenterte i november en ny og forlenget kompensasjonsordning for reiselivsnæringen, og samtidig ble det også klart at momsnivået på seks prosent ble forlenget. Dette er gode og nyttige tiltak, og det er viktig at denne støtten vedvarer så lenge krisen pågår.


Torgeir Silseth: - Det viktigste for vår bransje er forutsigbarhet. Vi er takknemlig for at myndighetene er på banen med kompensasjonsordninger når vi i praksis har hatt næringsforbud, mer eller mindre siden mars. Men vi så tidlig at dette kom til å vare lenge og ba derfor tidlig om en langsiktighet i de tiltakene som skulle komme. Så en større forståelse for at bransjen trenger forutsigbarhet for omfang og varighet av støtteordninger og tid til å hente seg tilbake, og sikre så mange arbeidsplasser som mulig, er et juleønske fra meg. 

Les hele artikkelen i desemberutgaven av HRR

Annonse
Annonse
Annonse