Annonse

Enda dyrere øl og vin – urettferdig eiendomsskatt

Da finansminister Sigbjørn Johnsen foreslo å øke alkoholavgiftene, trodde han at den svenske regjeringen ville gjøre det samme. Foto: Esben Johansen

Bevilgningene til reiselivsmarkedsføring gjennom Innovasjon Norge foreslås opprettholdt uforandret i forslaget til statsbudsjettet for 2011. Samtidig kutter flere andre land i de offentlige bevilgningene til reiselivsmarkedsføring, men Norge er i en spesiell økonomisk situasjon, som gjør at vi har muskler til å satse, Derfor hadde det vært lurt og lønnsomt å intensivere markedsføringen nå, mens enkelte andre land er litt på defensiven, skriver redaktør Hans Kristiansen i HRR nr.7, som er på vei ut til abonnentene i disse dager.

Når Norge omtales som et dyrt land å feriere i, tenker de fleste på alkoholprisene. Neste år skal lovlig omsatt alkohol bli enda dyrere i Norge. De rød-grønne foreslår å øke avgiftene på alkohol med 5 prosent for 2011. Samtidig er grensehandelen økende, bare til Sverige er den på over NOK 10 milliarder iår. Forskjellene mellom norske og svenske polpriser øker dermed enda mer fra årsskiftet. De svenske avgiftene kommer ikke til å økes med det første.

Da finansministeren la frem budsjettet, gikk han ut ifra at svenskene ville øke alkoholavgiftene med 13 prosent. Dette har altså ingenting med realitetene å gjøre, derfor må de norske avgiftene holdes på samme nivå som idag, eller helst senkes. Omsetningstallene fra Vinmonopolet har de siste månedene vist nedgang, forklaringen deres er økt grensehandel. Norge er blitt et annerledesland i Europa når det gjelder alkoholpriser. Det går i særlig grad ut over serveringsnæringen, som må holde seg til det norske prisnivået og ikke kan handle over grensen.

I forslaget til statsbudsjett foreslås det også at kommunene skal få adgang til å ilegge eiendomsskatt på næringseiendom. Hvis dette blir virkelighet kan det komme til å slå svært negativt og urettferdig ut for mange reiselivsbedrifter, som ofte har store verdier bundet opp i bygningsmassen. Skatt beregnes også ut ifra takstverdien, uten hensyn til bl.a. belåningsgrad. Dette er et nytt usikkerhetsmoment som kan gjøre rammebetingelsene svært forskjellige fra kommune til kommune, avhengig av et tilfeldig politisk flertall. Forslaget bør begraves!

Annonse
Annonse
Annonse