Annonse

Enormt omsetningstap i reisebransjen

En fersk analyse viser at norske reiselivsbedrifter har tapt nær 57 milliarder kroner fra januar til og med november 2020, som følge av coronakrisen.

Analysen, gjennomført av NHO, på oppdrag for NHO Reiseliv, viser at samlet turistkonsum har falt med drøyt 32 prosent fra januar til og med november 2020, sammenlignet med samme periode i 2019. Dette tilsvarer en nedgang på nær 57 milliarder.

─ Norsk reiseliv har lidd et enormt omsetningstap på grunn av pandemien. Vi nærmer oss et tap på 60 milliarder, og det er uten desember, som er en av de viktigste inntjeningsmånedene for reiselivet. Med nye, svært inngripende tiltak, som nasjonal skjenkestopp, vil tapet fortsette å stige i tiden som kommer. Når staten innfører så inngripende tiltak, må staten ta en større del av kostnadene. Det er helt nødvendig at kompensasjonsordningen forlenges så lenge pandemien varer, og den må forbedres slik at blant annet arbeidsgivers kostnader knyttet til permitteringer innlemmes i ordningen, sier Kristin Krohn Devold, administrerende direktør i NHO Reiseliv.

Regjeringen annonserte nylig at kompensasjonsordningen forlenges ytterligere to måneder til å gjelder til og med april 2021. 

─ Det er positivt at regjeringen ser på ordningen på nytt og forlenger kompensasjonsordningen etter at de innførte nye, svært inngripende tiltak som berører hele reiselivet. Men ytterligere to måneder er for kortsiktig, og skaper ikke den tryggheten og forutsigbarheten som bedriftene trenger nå. Det er helt nødvendig at ordningen forlenges så lenge pandemien varer og hindrer bedriftene i å drive normalt, fortsetter Krohn Devold. 

Nedgangen i turistkonsum har vært størst blant utenlandske turister, med 68,5 prosent nedgang, fra 54 til 17 milliarder kroner - altså et tap på 37 milliarder kroner. Yrkesreiser har også falt betraktelig, med 31 prosent nedgang, fra 25 til 17 milliarder kroner. 

Annonse
Annonse
Annonse