Annonse

Et av verdens mest avanserte kaffeanlegg klart for åpning

Representanter for det nye kaffeanlegget til Joh. Johannson Kaffe i Vestby. Fra venstre markedsdirektør Ted Allergoth, administrerende direktør Espen Gjerde og prosjektdirektør Ole-Kristian Mosvoll.

Nok en tradisjonrik produksjonsbedrift har måttet flytte ut av Oslo. Joh. Johannson har hatt kaffebrenneri på Filipstad i en årrekke, men på grunn av Fjordby-prosjektet var det ikke plass til dem der lenger. Oslobyrådet hadde heller ikke andre egnede tomter å tilby, siden virksomheten medfører biltrafikk, men Vestby i Akershus, tok imot bedriften åpne armer. Der er det fra før en lang rekke produksjons- og engrosbedrifter, f.eks Asko, Haugen-Gruppen og Oluf Lorentzen. Joh. Kaffes nybygg blir et av verdens mest avanserte kaffeproduksjonsanlegg. Offisiell åpning av anlegget blir i månedsskiftet januar/februar 2021.

- Joh. Kaffe har noen av de sterkeste varemerkene i det norske kaffemarkedet. At vi nå kan tilby kaffe av høy kvalitet produsert i et klimanøytralt anlegg, vil gi oss en betydelig konkurransekraft. Produksjonsprosessen blir mer rasjonell og effektiv ved det nye anlegget, sier Espen Gjerde, adm. dir. i Joh. Kaffe.

Det nye anlegget i Vestby, som er et av verdens mest avanserte for foredling av kaffe, skal sikre en bærekraftig produksjon av kvalitetskaffe for fremtiden. Det har klimanøytral drift og en lavutslippsprosess for kaffeforedling. Klimanøytral drift oppnås gjennom klimatiltak og egenproduksjon av strøm. Klimanøytral drift av bygget innebærer også at det produseres like mye, eller mer, energi enn det som kreves for å drifte bygget.

Anlegget er kostnadsberegnet til mellom NOK 625 og 650 millioner kroner.

Det blir på totalt 9400 kvadratmeter og skal produsere 12.000 tonn ferdig kaffe i året. Ikke alle ansatte blir med til Vestby, men det blir i overkant av 50 arbeidsplasser der.

De viktigste fordelene med nybygget, sammenlignet med det gamle:

- Det er et unikt bygg som muliggjør en helt annen og mer miljøvennlig produksjon.

- Det økes fra ett til tre skift.

- Klimautslippet blir redusert med opptil 86%.

- Det er langt mer effektivt.

- Høy automatiseringsgrad reduserer faren for feil og øker kvaliteten.

Første bærekraftige produksjonsanlegg for kaffe

Kaffeforedlingsanlegget på Vestby baserer seg på bruk av ny teknologi på en rekke områder. Enkeltelementer i dette er for eksempel bruk av 14 kjølebrønner, lavkarbon-solceller, varmegjenvinning og bruk av biogass. Det unike med anlegget er at det er første gang man setter disse elementene sammen, for å lage et bærekraftig produksjonsanlegg for kaffe. Bygget er i treverk, med 4000 kvm solcellepaneler, i tillegg er det satt av plass til ytterligere 5000 kvm solcellepaneler på taket.

- Joh. Kaffe har en markedsandel på 42 - 43 prosent i det totale norske kaffemarkedet, både husholdning og storhusholdning. Vi produserer rundt 40 millioner kaffeposer i året. Norge er verdens nest største kaffemarked per capita, kun finnene drikker mer. Vi drikker også nesten kun Arabicakaffe av høy kvalitet.

Kaffen vi bestiller kommer inn til Oslo med skip fra de store havnene i Europa, containerne er fulle av 60 kilos sekker med kaffe. Vi får inn ca 750 containere i året. Tanken er etterhvert å bruke Moss Havn, istedenfor å kjøre fra havnen i Oslo, sier Espen Gjerde, adm. dir. i Joh. Kaffe.

Les hele artikkelen i novemberutgaven av HRR.

Annonse
Annonse
Annonse