Annonse

Eu vil ha færre generelle corona-restriksjoner

EU Kommisjonen presenterte onsdag nye retningslinjer og anbefalinger for å hjelpe medlemsstatene med å lette på reiserestriksjonene og tillate reiselivet å åpne, samtidig som de nødvendige helseforholdsregler respekteres. Pakken skal også hjelpe EUs turistsektor å komme seg etter pandemien, ved å støtte bransjen og sikre at Europa fortsetter å være destinasjon nummer én.

Kommisjonen vil gi folk mulighet, tiltro og sikkerhet til å reise igjen, bl.a. ved å gjenopprette bevegelsesfrihet og oppheve interne grensekontroller. Generelle restriksjoner skal erstattes av mer målrettede virkemidler. Hvis generelle restriksjoner ikke kan oppheves, bør reiserestriksjoner mellom deler av EUs medlemsland, som er i samme epidemiologiske situasjon, oppheves.

Prinsippet med ikke-diskriminering er viktig for EU Kommisjonen, når et medlemsland tillater innreise, skal det tillates innreise fra alle områder, regioner eller EU-land med tilsvarende epidemiologiske forhold. Slik praktiseres det ikke alle steder per i dag.

EU Kommisjonen vil gjenopprette transport-tilbudet i EU-området, mens transportarbeideres og passasjerers helse beskyttes. De nye retningslinjene setter prinsipper for gradvis gjenopprettelse av passasjertransport med fly, jernbane, vei og sjø.

For å gjøre vouchers mer attraktive for kunder som har fått sine reiser og opphold kansellert, og egentlig ønsker pengene raskt tilbake, foreslår EU Kommisjonen at vouchers skal beskyttes mot at utsteder går konkurs i en periode på 12 måneder, men at de skal refunderes etter maksimalt ett år.  

Reiser, transport, overnatting, mat, rekreasjon og kultur bidrar med nesten 10% av EUs BNP. The World Tourism Organisation (UNWTO) regner med 20% til 30% reduksjon i internasjonale ankomster som følge av corona-krisen. Det vil medføre tap på mellom €280 (NOK 3076 milliarder) og €420 milliarder (NOK 4615 milliarder) for reisebransjen på verdensbasis. For Europa betyr sommersesongen vanligvis en omsetning fra turismen på EUR 150 milliarder (NOK 1648 milliarder) og 360 millioner turistankomster.

Annonse
Annonse
Annonse