Annonse

Fellesforbundet mener lokale forhandlinger ikke er reelle


Etter den fire uker lange streiken i hotell- og restaurantbransjen i 2016, ble partene enige om at det skulle avholdes reelle, lokale lønnsforhandlinger årlig. Det er nå stor frustrasjon blant Fellesforbundets medlemmer på grunn av at de store hotellkjedene, så langt, ikke har gitt én krone i lokale tillegg. De mener det som avholdes av lokale forhandlinger ikke er reelle.

- Dette kjenner vi oss ikke igjen i, vi har selvsagt gjennomført reelle lokale forhandlinger, etter at dette ble en del av oppgjøret vårt etter streiken i 2016, sier Svein Arild Steen-Mevold, administrerende direktør i Scandic Hotels Norge.

NHO Reiseliv sier Fellesforbundet/LO har fortsatt å kreve svært høye sentrale tillegg, på linje med avtaler som ikke har lokale forhandlinger. - Så langt vi forstår har dette vanskeliggjort de etterfølgende lokale forhandlinger, i den forstand at bedriftene har problemer med å bære ytterligere lønnstillegg, på toppen av at det er tatt ut høye sentrale tillegg. Basert på bedriftenes økonomi og lønnsevne, blir det da forståelig at det er vanskelig å gi ytterligere tillegg under lokale forhandlinger, selv om flere også har funnet rom for å gi noe, sier Magne Kristensen, direktør arbeidslivspolitikk i NHO Reiseliv.

Clas Haarek Delp, forbundssekretær Fellesforbundet, tror medlemmene nå er så utålmodige at neste års tariffoppgjør kan bli svært vanskelig.

- De fleste store kjedene har også i 2018 valgt å gjennomføre forhandlingene på kjedenivå. For de som har sluttført forhandlingene, er resultatet like magert som ved foregående års forhandlinger, altså 0,- i lokale tillegg. Dette medfører stor frustrasjon blant medlemmer og tillitsvalgte landet rundt. Denne frustrasjonen vil nok komme tydelig frem i debatten i forkant av tariffoppgjøret 2020. Dersom situasjonen ikke endrer seg vesentlig i løpet av 2019, ser jeg for meg at forhandlingsklimaet i tariffoppgjøret 2020 blir svært anstrengt, sier Clas Delp.

Les hele artikkelen i HRR nr.2

Annonse
Annonse
Annonse