Annonse

Flere hotellgjester - lavere gjennomsnittspris i 2010

Det var 18,4 millioner overnattinger ved norske hoteller i 2010, en oppgang på 4 prosent sammenlignet med 2009. Både norske og utenlandske overnattinger økte, med h.h.v. 3 og 8 prosent, ifølge SSB’s Overnattingsstatistikk.

USA økte mest av de store utenlandske markedene, med 51.000 flere overnattinger, pluss 21 prosent sammenlignet med 2009. Det største utenlandske markedet, Tyskland, økte antall overnattinger fra 664.000 til nesten 709.000, pluss 7 prosent.

Her er tallene fra de største utenlandske markedene:

Tyskland          708.652  (+7%)

Sverige            601.797  (+6%)

Danmark         519.076  (+1%)

Storbritannia   439.444   (-1%)

USA                302.146  (+21%)

Nederland       285.860   (-2%)

Frankrike        219.043    (+5%)

Spania           197.336   (+9%)

Italia              168.845   (+7%)

Polen            132.445   (+19%)

 Antall på kurs- og konferanseovernattinger og yrkesovernattinger økte med h.h.v. 3 og 2 prosent i 2010. Sammenlignet  med året før gikk ferieovernattinger opp med 7 prosent, eller 555.000 flere overnattinger.

Omsetningen for hotellene gikk opp med 4 prosent, fra NOK 10,3 milliarder til 10,7 milliarder, sammenlignet med 2009. Prisen per rom gikk ned fra NOK 863 til NOK 859.

Flere norske hotellovernattinger i desember

I desember 2010 økte tallet på norske hotellovernattinger med 5 prosent sammenlignet med desember 2009. Utenlandske hotellovernattinger var uforandret.

Annonse
Annonse
Annonse