Annonse

Fortsatt skjenkestopp er alt for inngripende

Regjeringen viderefører forbudet imot skjenking av alkohol på serveringssteder i hele landet. KrF har dermed fått gjennomslag for en av sine viktigste kampsaker.

− NHO Reiseliv er skuffet over at regjeringen i dag ikke valgte å følge FHIs anbefaling om å avvikle nasjonal skjenkestopp. Det vil øke konkursfaren i reiselivet og setter tusenvis av arbeidsplasser i fare. Nasjonal skjenkestopp er et altfor inngripende tiltak for kommuner med lave smittetall, og regjeringen bør la hver kommune følge opp sin reelle smittesituasjon sammen med næringen, sier Kristin Krohn Devold, adm. dir. i NHO Reiseliv.

− Det er likevel positivt at regjeringen skal vurdere dette på nytt om en uke, og vi forventer at skjenkestoppen avvikles da, fortsetter Krohn Devold. 

Finansminister Jan Tore Sanner har varslet en ny krisepakke fra regjeringen i slutten av måneden. Krohn Devold er klar på at de inngripende tiltakene uansett må føre til flere tiltak for bransjen.

− Kompensasjonsordningen må utvides til å dekke en større del av arbeidsgivers lønnsplikt. I tillegg må regjeringen inkludere flere kostnader som råvarer og kostnader knyttet til smitteverntiltak. Det er bare noen av tiltakene som haster å få på plass, sier Krohn Devold.

NHOs medlemsundersøkelse fra 8. januar med svar fra 665 respondenter, viser at 4 av 10 reiselivsbedrifter og halvparten av servering- og utelivsbedrifter bedriftene mener det er reell fare for konkurs. Tallene understreker at dette er en alvorlig situasjon for sysselsetting og bosetting i mange kommuner.

− Nasjonal skjenkestopp, med bortfall av rett til all skjenking av alkohol, utgjør i realiteten en stengning av svært mange serveringsbedrifter, og er etter vår vurdering ikke forholdsmessig mange steder i landet, sier Magne Kristensen, direktør for Arbeidslivspolitikk og leder i juridisk avdeling i NHO Reiseliv.

NHO Reiseliv mener det er nødvendig og hensiktsmessig at man heller belager seg på lokale tiltak, som igjen baserer seg på den aktuelle smittesituasjon i lokalsamfunnet.
− Som kjent er det store variasjoner i smittetrykket i de ulike kommuner, og det er mange steder hvor det ikke er registret smitte, eller hvor det er svært lite smitte, sier Kristensen.

Annonse
Annonse
Annonse