Annonse

Går glipp av millioner

Vi har den siste tiden fått muligheten til å trene opp ansatte på hoteller i både Norge, Sverige og Danmark ved å kurse og coache dem over tid. Ved å holde fokus på målinger, konkurranser og effektive salgsteknikker over flere måneder, har resultatene gått over forventning; også for oss, sier Terje Bjørkhaug, som skaper salgskultur i skandinaviske bedrifter sammen med Øystein Vangsnes i salgstreningsselskapet Sellit AS. Nøkkelen til å få opp bunnlinjen ligger i å skape salgskultur i hele bedriften ved å skape selvtillit, motivasjon og resultatfokus.

Sellit har i dag mange kunder som selger for flere hundre tusen per måned fordi de har hatt fokus på å skape intern salgskultur. Konsekvensen er at man ikke bare selger mer, men at man også tør å selge dyrere varer med bedre fortjeneste for bedriften. Den største delen av meromsetningen for hotellbransjen ligger nok på oppsalg av romkategori.

–Hvor store merkostnader har hotellene ved å selge større og finere rom som allerede finnes? spør Bjørkhaug retorisk.

-I de tilfellene hvor vi har fått anledning til å gjennomføre mer enn 1 inspirerende dag, har vi også tatt oss tid til å utvikle direktør og avdelingslederne ved hotellene til å utnytte potensialet hos de ansatte. Å trene opp lederne ved bedriftene til å bevare salgskulturen etter at vi trekker oss ut, er selvsagt avgjørende for at resultatene vedvarer. Men da må vi få anledning til å gjøre det på vår måte. Da garanterer vi resultater, sier salgstreneren.

Annonse
Annonse
Annonse