Annonse

Giske: jeg er ikke usynlig

- Jeg kan forsikre næringens utøvere om at jeg slåss for reiselivet, sier nærings- og handelsminister Trond Giske til HRR.

Han slår tilbake mot beskyldningene fra bl.a. HRR og direktør Hilde Solheim i HSH Reise om at han har vært usynlig og ikke i tilstrekkelig grad har ivaretatt reiselivets interesser i regjeringen. Statsråden åpner for ytterligere opptrapping av markedsføringsmidler, men sier han først vil vite mer om pengene i dag brukes riktig.

HRR: - Enkelte føler at du har vært for usynlig og ikke i tilstrekkelig grad ivaretatt reiselivets interesser. Det gjelder både i striden om kraftlinjer gjennom Hardanger og det bebudede forslaget til endringer i alkoholloven om tidligere skjenkestopp og adgang for kontrollører til å inndra skjenkebevilling på stedet. Det er også en alminnelig oppfatning at regjeringen i disse sakene ikke har sørget for tilstrekkelig utredning av konsekvensene for reiselivsnæringen.

Trond Giske: - Det har i begge saker vært ført en lengre utredningsprosess i flere departementer og i regjeringen. Jeg kan forsikre reiselivsnæringen om at jeg har sørget for at deres synspunkter i begge saker både er notert og vurdert. Reiselivsnæringens interesser er kommet tydelig frem, men det er ikke alltid at deres interesser har vunnet frem overfor andre interesser.

Les hele intervjuet med Giske i seneste papirutgave av HRR.

Annonse
Annonse
Annonse