Annonse

Halvparten av corona-stengte serveringssteder åpner nå

Halvparten av serveringsstedene, som har vært stengt grunnet coronakrisen, åpner igjen. Med en bransjeveileder for smittevern på plass, er serveringsstedene klare til å ta imot gjester igjen på en trygg måte. 

NHO Reiselivs medlemsundersøkelse, gjennomført 29. april blant 674 reiselivsbedrifter, viser at flere og flere reiselivsbedrifter begynner å åpne igjen. 1 av 2 serveringsbedrifter, 4 av 10 hoteller og 6 av 10 campingplasser har åpent, eller kommer til å åpne igjen – med noe redusert bemanning. NHO Reiseliv har, på bestilling fra norske helsemyndigheter, laget en bransjeveileder for smittevern ved serveringssteder, som skal gjøre det trygt å holde åpent og ta imot gjester og ansatte. 

─ En slik veileder vil hjelpe bedriftene å følge smittevernrådene fra myndighetene, og sikre at gjester kan føle seg trygge på å gå ut og spise. Med en god veileder på plass, kan bedriftene få aktiviteten opp igjen, innenfor de rammene som myndighetene sier er trygt og forsvarlig, som for eksempel ved å legge tilrette for distanse mellom gjestene, sier Kristin Krohn Devold, administrerende direktør i NHO Reiseliv.  

Serveringsbransjen er hardt rammet av coronakrisen. Selv om bransjen gradvis åpner opp igjen, er fortsatt en stor andel av de ansatte permitterte og mange bedrifter frykter konkurs. 4 av 10 bedrifter innen servering og uteliv har planer for oppsigelser. Nær 6 av 10 mener det er en reell risiko for at bedriften går konkurs. 

·       Last ned NHO Reiselivs bransjespesifikke veiledere for smittevern 

·       Les mer om hvordan reiselivet preges av koronaviruset  

Annonse
Annonse
Annonse