Annonse
Petter Stordalens selskaper har fått koronastøtte fra alle de nordiske landene. Foto: Fredrik Hagen / NTB

Fikk mer koronastøtte fra Sverige enn Norge

Petter Stordalens selskaper driver over 200 hoteller rundt om i Norden. Med koronapandemien og påfølgende restriksjoner har reiselivet og hotellbransjen havnet i knestående.

På grunn av det fikk Stordalens selskaper 342 millioner kroner i koronastøtte fra den norske stat i fjor. Noe som har blitt kritisert fra flere hold.

Selv kaller Stordalen det et lite plaster på et veldig stort sår, og anslår at Nordic Choice Hotels har tapt 4 milliarder kroner på koronapandemien.

Det er derimot ikke bare den norske stat som har sendt penger Stordalens vei under pandemien. Også de andre nordiske landene har bidratt.

Til sammen har de fire nordiske landene bidratt med til sammen nær 850 millioner kroner i koronastøtte til Stordalens selskaper i fjor.

Det viser tall Aftenposten har hentet fra offentlige norske oversikter over koronastøtte samt årsrapporten til et av hans selskaper, Nordic Choice Hospitality Group.

Mest fra Sverige – størst prosentandel fra Danmark

Tallene viser at de svenske skattebetalerne har bidratt mest, med totalt 359 millioner norske kroner.

Nordic Choice-kjeden drev ved utgangen av 2020 94 hoteller i Sverige – det er like mange som i Norge.

Likevel sto Sverige i 2019 for 50 prosent av omsetningen til selskapet, mens Norge utgjorde 41 prosent av den samlede omsetningen på 11,5 milliarder kroner i 2019.

Av inntektene fra Sverige og Norge for 2020, besto 11 prosent av disse av koronastøtte.

I Danmark utgjorde derimot koronastøtten på 139 millioner norske kroner hele 35 prosent av selskapets omsetning i landet i fjor.

Aftenposten har prøvd å spørre Torgeir Silseth i Nordic Choice Hotels flere spørsmål om året 2020, blant annet hva som er årsaken til at de tilsynelatende mottok relativt sett mer støtte fra Danmark enn fra Norge og Sverige.

Silseth ønsket derimot ikke å svare på noen av avisens spørsmål.

Annonse
Annonse
Annonse