Annonse
Geir Lundkvist og Anders Vatne er partnere i Hotelia. Foto: HK
Hotelias markedsrapport

Opphentingen starter etter påske

Oslo vil ha en stor prosentvis økning når markedene begynner å komme tilbake, men innhentingen i Oslo kan ta noe lenger tid enn for andre destinasjoner, grunnet noe senere opphenting fra internasjonale markeder, som Oslo har en større andel av enn de fleste større hotellbyene i Norge. I Hotelias pipeline for Oslo er det på ett år skjedd store forandringer. Flere prosjekter er droppet fullstendig og andre er lagt på is, flere har utsatt ferdigstillelsen. Det kommer trolig nærmere 400 nye hotellrom inn i markedet i 2021. I tillegg er det det et forholdsvis stort etterslep fra 2020, som totalt sett bidrar til at kapasiteten i Oslo forventes å økes med ca. 2,5 % i forhold til 2020.

Gardermoen: Innhentingen for Gardermoen kan trolig bli noe mer krevende enn for de øvrige større hotellkommunene, selv om de prosentvise økningene vil være store pga. den store tilbakegangen i 2020. Det er stor usikkerhet om hvordan flytrafikken vil være etter pandemien, men det vil trolig ta lang tid før trafikken innhenter seg til 2019-nivå. I en periode kan man trolig forvente færre direkteruter, spesielt på det internasjonale markedet. På feriemarkedet vil man trolig tape til Oslo, som vil ha ledig kapasitet. En del av konferansemarkedet vil trolig være tilbake høsten 2021, og 2022 kan kanskje bli forholdsvis normalt. Det er imidlertid økt kapasitet (Miklagard åpner 31. mai med 507 rom), som vil bidra til enda større konkurranse i regionen. På sikt tror vi at flere nye prosjekter er satt på vent og noen er trolig droppet helt.

Bergen: Hotellkapasiteten fortsetter å øke i Bergen. I 2021 åpner Moxy med 199 rom, og Skostredet med 50 rom. Bergen er avhengig av den internasjonale turisttrafikken, som trolig i liten grad vil komme tilbake i sesongen 2021. Norske turister vil prege sommeren i Bergen også i 2021. Høsten vil forsterke seg med økning i yrkestrafikken og private weekendreiser. Møte- og spesielt konferansemarkedet kommer senere i gang. Opphentingen fortsetter i 2022 med en større andel utenlandstrafikk og en større andel yrkestrafikk. Større konferanse med lengre planleggingstid vil komme tilbake. Først i 2023/2024 forventer vi at belegget igjen nærmer seg nivået i 2019 med beleggsprosenter over 60 %.

Trondheim: Ingen større nye hotellprosjekt kommer inn i markedet de nærmeste årene. Mindre fall i belegget enn andre byer og uendret kapasitet, gjør at Trondheim kan komme raskere tilbake til et normalt beleggsnivå. Spesielt kommer ferie- og yrkestrafikken raskere tilbake. Allerede i 2022 forventer vi at Trondheim igjen vil være over 60 prosent i belegg, drevet av ferietrafikk og yrkesreisende fra stat og kommune.

Stavanger har etter 2014 slitt med svakt belegg og dårlig lønnsomhet. Stavanger sin betydning som oljeby gjør at vi tror at den oljerelaterte yrkestrafikken vil forsterke seg utover høsten 2021. Ferietrafikken har vært Stavanger sin svakhet historisk, men bevisst satsning de siste årene har gitt resultater og kan bidra spesielt for det norske markedet i 2021. De nærmeste årene vil Stavanger få lite ny kapasitet. Flere prosjekter er usikre og det vil mest sannsynlig ta tid før nye hoteller igjen blir etablert. Det kan bidra til å stabilisere utviklingen og bidra til en raskere opphenting. Vi forventer at Stavanger vil nærme seg 50 prosent i belegg i 2022.

Tromsø: Flere hotellprosjekt i Tromsø er nå på hold. Vi antar at flere prosjekt blir forskjøvet noe frem i tid. Det betyr at vi kan forvente en relativt høy kapasitetsøkning i perioden 2024 til 2026. Rundt 40 prosent av alle gjestedøgn i Tromsø er internasjonale og mye av dette er «Nordlysmarkedet» som er i spill. Dette markedet kommer ikke fullt tilbake før pandemien er over og den internasjonalereisetrafikken har normalisert seg. Kommer den internasjonale nordlystrafikken godt i gang igjen i 2022, forventer vi en bratt kurve og et belegg nærmere 60 prosent.

Kristiansand: I forhold til de øvrige større byene har tallene fra Kristiansand hele høsten vært mer positive, både på yrkes- og feriemarkedet. Det er mye som tyder på at dette vil fortsette videre inn i 2021. Mye tyder også på at sommeren 2021 kan bli svært bra.

Bodø: Etter flere år med liten kapasitetsøkning er det nå flere prosjekter på gang i Bodø. I 2021 åpner både Quality Hotel Ramsalt og Comfort Hotel Bodø med tilsammen over 400 rom. Den kraftige økning i kapasitet gjør at det vil ta lenger tid før Bodø er tilbake på et tilfredsstillende beleggsnivå. Men, det skjer mye i Bodø så prognosene er usikre. Bodø står foran et gigantisk by- og flyplass prosjekt som kommer til å skape stor aktivitet. Hotelias prognoser viser at belegget vil gå ytterligere ned i 2021, før det snur og går svakt opp fra og med 2022.

 

Annonse
Annonse
Annonse