Foto

Olav Thon Gruppen/Gry Traaen

Positivt 1. halvår for Olav Thon Gruppen, til tross for stengte hoteller

Publisert: 10. september 2021 kl 10.48
Oppdatert: 10. september 2021 kl 11.05

Resultat før skattekostnad ble NOK 2,5 milliarder. Resultat før skattekostnad og verdiendringer ble NOK 1,7 milliarder.

– Til tross for at hotellvirksomheten fortsatt ble påvirket negativt av coronapandemien, er vi godt fornøyd med at de andre virksomhetene utviklet seg godt i 2021. Resultatet før skatter og verdiendringer i 1. halvår viser at Olav Thon Gruppen har kommet seg veldig godt gjennom pandemien, sier konserndirektør for finans, Arne B. Sperre.

Konsernets egenkapital har økt til over NOK 61 milliarder og eiendomsporteføljen har en markedsverdi på NOK 104 milliarder. Kontantstrøm fra driften i første halvår var NOK 1,7 milliarder og konsernets likviditetsreserve var NOK 10 milliarder.

Thon Hotels

Ved utgangen av første halvår hadde Thon Hotels 12.370 gjesterom, fordelt på 80 hoteller i Norge, Brussel og Rotterdam.

Deler av konsernets hoteller og serveringssteder var helt eller delvis stengt i 1. halvår, som følge av coronapandemien. Driftsinntektene ble derfor redusert med 30 % sammenlignet med 1. halvår i 2020, en periode som hadde litt over to måneder med normal drift før pandemiens utbrudd. Driftsoptimalisering og kostnadsbesparende tiltak bidro til å dempe resultatnedgangen.

Skandinavias ledende kjøpesenteraktør

Saken fortsetter under annonsen

Ved halvårsskiftet eide og forvaltet konsernet 89 kjøpesentre i Norge og Sverige, hvorav 10 i Sverige. I porteføljen inngår både Norges 7 største kjøpesenter, og et av Sveriges 3 største kjøpesentre.

Butikkomsetningen i konsernets norske kjøpesentre ble NOK 24,7 milliarder i første halvår – en økning på 3 % fra samme periode i fjor.

– Alt i alt viser tallene for de norske kjøpesentrene at kundene kom tilbake til kjøpesentrene da butikkene og spisestedene fikk lov til å åpne igjen, og at kjøpesentrene nå igjen fremstår som populære møteplasser for handel, servering og opplevelser, sier Sperre.

Investeringer og eiendomsprosjekter

I første halvår ble det investert NOK 1 milliard i virksomheten, og flere store eiendomsprosjekter ble ferdigstilt. Blant annet åpnet det nye Thon Hotel Svolvær i Lofoten, og Thon Hotel Ålesund med 175 rom ble rehabilitert og gjenåpnet.

Konsernets største pågående prosjekter er oppføringen av to logistikkbygg på Gardermoen på totalt 46.000 kvadratmeter og det nye hotellet Thon Hotel Snø, med 300 gjesterom på Lørenskog.

 

Saken fortsetter under annonsen