- Vi er overbevist om at hotellmarkedet kommer til å hente seg inn igjen i 2021, sier Jens Mathiesen, toppsjef i Scandic Hotels.

Foto

Scandic Hotels

Reduserer husleien med 900 millioner

Publisert: 23. februar 2021 kl 13.26
Oppdatert: 23. februar 2021 kl 13.27

Nettoomsetningen ble redusert med 61 prosent til SEK 7470 millioner, mot SEK 18.945 millioner i 2019.

Justert EBITDA (inntjening før renter, skatt, avskrivninger og nedskrivninger) ble SEK minus 1503 millioner (SEK 2046 millioner i 2019).

Reduserte husleier i 2020 kom opp i SEK 196 millioner og mottatt statsstøtte utgjorde SEK 726 millioner. Etter at regnskapet for 2020 var avsluttet, har Scandic oppnådd enighet med hotelleierne om leiereduksjoner på opptil SEK 900 millioner for 2020-2022, hvorav det meste faller på 2021.

Ved årsskiftet hadde Scandic Hotels 53.003 hotellrom fordelt på 87 hoteller i Norge, 84 i Sverige, 61 i Finland, 27 i Danmark og 6 ellers i Europa. De hadde 14 hoteller med ialt 4822 rom i pipelinen.

- Vi er overbevist om at hotellmarkedet kommer til å hente seg inn igjen i 2021, sier Jens Mathiesen, toppsjef i Scandic Hotels.

- Til å begynne med regner vi med at etterspørselen kommer til å bli drevet av intra-nordisk trafikk, noe som vanligvis utgjør vel 80 prosent av Scandics totale romdøgn. Vi regner med en opphenting der belegget øker måned for måned, først og fremst drevet av intra-nordisk trafikk, kombinert med gradvis økning i forretingsreiser og møter for nordiske kunder.

Vi regner med at takten i opphentingen gradvis kommer til å øke og at belegget i sommer blir høyere enn i samme periode i fjor. Avgjørende for dette er at smitte- og dødstallene fortsetter å avta før vaksinasjonene er gjennomført.

Annonse

Scandic har agert raskt og kraftfullt under krisen. På kort tid har vi halvert omkostningsbasen, noe som dessverre har påvirket tusenvis av medarbeidere. I løpet av de siste månedene har vi satt mye inn på å bli enige med huseierne for å redusere leiene. Vi har greid å oppnå reduksjoner på opptil SEK 900 millioner, samtidig som vi også har utsatt åpningen av noen hoteller i vår pipeline for 2021. Vi arbeider fortsatt aktivt for å optimere vår hotellportefølje og pipeline.

Med et kraftig senket omkostningsnivå, kombinert med vår effektive operasjonelle modell, har Scandic alle forutseninger for å oppnå et godt lønnsomhetsnivå når etterspørselen kommer tilbake, selv om belegget forventes å bli lavere enn like før pandemien.

Vi bedømmer fortsatt at vi har kapasitet til å generere positiv kontantstrøm med en beleggsprosent på rundt 50. Vi kommer i løpet av kort tid til å presentere en løsning for å styrke vår finansielle stilling, som vil være forankret hos våre største eiere, sier Jens Mathiesen, adm.dir. og konsernsjef i Scandic Hotels.

 

Ledige stillinger – reiseliv