Foreløpige september-tall fra Benchmarking Alliance

Stor forbedring for byhotellene

Publisert: 23. september 2021 kl 12.37
Oppdatert: 23. september 2021 kl 12.37

Selv om det jevnt over er et godt stykke opp til gamle høyder, er utviklingen svært gledelig. Tidligere under pandemien har vi opplevd vekst fra tid til annen, men det har ofte vært i forbindelse med sommer. Men nå er hverdagen her og den byr altså på vekst.

Og med vekst, både fra 2019 og fra ifjor, er det først og fremst RevPAR som gjelder. For 12 av 13 storbyer får bokført høyere RevPAR-nivå iår enn i fjor, mens 6 av 13 storbyer får bokført høyere nivå iår enn i 2019.

Går vi litt bak tallene finner vi at 11 av 13 storbyer har prisvekst fra 2019 til i år, mens bare to av 13 storbyer har beleggsvekst fra 2019 til i år. Det er altså et godt stykke igjen når det gjelder aktivitetsnivå, men mye «hentes inn» i form av høyere priser, selv om vi her refererer til nominell utvikling.

Totaltallene fra Norge, som her er basert på innrapportering til Benchmarking Alliance fra hoteller med tilsammen 60.500 rom, med hovedvekt på storbyer, viser en RevPAR i første halvdel av september på NOK 592, som er opp 88 % fra samme periode i fjor og ned 15,5 % fra tilsvarende i 2019.

RevPAR og rompris

I den norske hotellbransjen oversettes begrepet RevPAR til losjiomsetning eks. MVA per tilgjengelige rom.

Det fremkommer f.eks. ved å multiplisere rombelegg med «rompris». En «rompris» på NOK 1 000 og et belegg på 60 % gir en RevPAR på NOK 600 (= 1 000 x 0,6). 

Saken fortsetter under annonsen

Det er et mye brukt måltall som gir en viss indikasjon på hotellenes muligheter for lønnsom drift, men nytten begrenses i og med at kostnadskomponenter og andre inntekter ikke tas med.

Rompris settes i anførselstegn fordi det i denne sammenheng ikke er snakk om prisen kunden betaler, men losjiomsetning eksklusiv merverdiavgift. «Moms» og frokost tilkommer altså.

For alle byene og markedene som omfattes av statistikken er det er verdt å merke seg at tallene er basert på all romkapasitet, også den som er «corona-nedstengt». På den annen side, så å si; rom som er belagt til karanteneformål og annet pandemi-relatert inngår også i statistikken.

Les mer om september-tall og annen hotellstatistikk i papirutgaven av Reiseliv1, der du også finner masse annet spennende bransjestoff.

Om tallene

Data kommer fra Benchmarking Alliance (BA). Tallene er bearbeidet og analysert av Wiederstrøm Hotel Consulting som blant annet jobber innen hotelleiendom og hotelldrift.

Det er varierende «dekning» i storbyene, men typisk er 85-95 % av romkapasiteten representert i tallene. Det er norske hoteller med tilsammen 60.500 gjesterom som rapporterer inn tall til BA. Også hoteller fra en rekke nordiske og baltiske byer rapporterer inn tall til selskapet, som også tilbyr benchmarking-løsninger for total omsetning, restaurant og kurs/konferanse. Forhåndsbookinger benchmarkes ved BAs On The Books.

Saken fortsetter under annonsen

 

Ledige stillinger – reiseliv