Annonse
Classic Norway Hotels og adm. dir. Stephen Meinich-Bache starter et nytt program for å redusere svinn og sikre verdiene i selskapet. Foto: Christer Olsen

Til kamp imot svinn på alle plan

- Vi har frem til nå ikke hatt noen større utfordringer og dette er heller ikke basert på tanker om en utro tjenere, ei heller dårlige erfaringer. Men vi skal bygge en god kultur for å sikre at verdier ikke fordufter, sier administrerende direktør Stephen Meinich-Bache i Classic Norway Hotels.
- Vi er vel så opptatt av at vi skal ha et bærekraftig fokus når vi jobber med svinnarbeidet, som det å skulle avdekke at noen «urettmessig forsyner seg fra fatet», sier Meinich-Bache.
Siden etableringen av Classic Norway Hotels har den Moldebaserte kjeden vokst til 18 unike hotell- og rorbuanlegg fra Sørlandet i syd til Lofoten i nord. Og veksten fortsetter også i 2021.

Gjennom kunnskapen til Svinnkompetanse AS vil Classic Norway Hotels videreføre og øke fokuset på å ha sunne varelagre, bidra til mindre matsvinn og sikre både ansatte og gjester.

- Vårt mål et å etablere en profesjonell tilnærming til svinnarbeidet. Vi skal ha de beste systemer for å få bedre kontroll med utgåtte varer, samtidig som vi styrker kassa- og kredittrutinene. Og vi må ha fokus på å endre bruk-og-kast-mentaliteten og å bygge en god svinnkultur i alle ledd i organisasjonen, sier Stephen Meinich-Bache.

Alle lederne i det raskt voksende reiselivskonsernet skal involveres i arbeidet med reduksjon av svinn på sine respektive arbeidssteder. Arbeidet skal gjennomføres ved hjelp av en rekke tiltak som skal synliggjøre forbedringsområdene, øke stoltheten ved en tydelig bærekraftsatsing og etablere nye og gode rutiner.

Annonse
Annonse
Annonse