Annonse
- Mange dyktige hotellbransjefolk er blitt sagt opp det siste året, det kan bli en utfordring når markedet tar seg opp igjen, sier direktør Roar Ingdal i Pangea Property Partners.

Utenlandske hotellinvestorer ønsker å skaffe seg en posisjon i Skandinavia

Hvordan er interessen for kjøp og salg av hoteller for tiden?

- Det siste året har det vært færre transaksjoner enn i et normalt år. Samtidig finnes det mange aktører som er interessert i hotell som aktivaklasse, men det har nok vært en forventning om at det skal være en større «coronarabatt» enn hva vi har sett så langt. Så det er nok et større avvik i virkelighetsoppfatningen mellom kjøper og selger, enn hva som er vanlig i et normalår. Likevel har det vært gjennomført en del større transaksjoner, bl.a. Helsfyr Hotell, Amaranten i Stockholm og Skt. Petri i København. Pangea var involvert i de to førstnevnte.

Det er flere utenlandske investorer som ønsker å skaffe seg en posisjon i Skandinavia, interessen fra disse har økt betydelig det siste året. Det dreier seg både om private aktører og investeringsfond.

Tror du det kommer flere hoteller på markedet nå fremover, er det mange som må selge etterhvert?

- Jeg tror det blir en større omsetning de neste 12 månedene enn det har vært i de siste 12. Det tyder iallfall de signalene vi har fått på, og det som gjenspeiler seg i oppdragslisten hos oss. Heldigvis har det vært statlige støtteordninger som har gjort at flere hoteller har unngått å gå konkurs. Pandemien har vært en ørkenvandring av bibelske proporsjoner for hotellbransjen.

Vil hotellmarkedet forandre seg nå, vil andre typer hoteller etterspørres mer?

- Når vaksinene blir godt nok utbredt tror jeg hotellbransjen er en av de raskeste næringene til å komme seg igjen. Når det gjelder det som kalles «recovery», når hotellene kommer tilbake på bena igjen, er det ingen tvil om at ferie-/fritidsmarkedet kommer tilbake først. Jeg tror hotellene på feriedestinasjonene kommer til å få en meget bra sommer. Etterhvert kommer yrkesreisene til å øke også. Et håndtrykk er fortsatt viktigere enn et tastetrykk, viktigheten av personlig kontakt er betydelig. De bedriftene som åpner opp for å reise igjen, vil vinne avtalene, det er det ingen tvil om.

Hvis det kommer flere utenlandske hotelloperatører inn, vil det vel bli flere rene omsetningsbaserte leieavtaler?

- I Skandinavia er der jo stort sett omsetningsbaserte kontrakter med minimumsleie i bunnen, som er standard. Her vil det nok bli mer diskusjon og huseierne vil nok bli mer utfordret på hvor høy minimumsleien skal være. Men på attraktive beliggenheter tror jeg det vil være villighet til å akseptere tilnærmet det minimumsnivået man har hatt til nå. Men jeg tror nok vi får se at mange vil ønske en mer balansert risikofordeling mellom gårdeier og leietager.

Hvordan ser du på utsiktene i det norske hotellmarkedet fremover?

- Jeg tror ferie-/fritidssegmentet kommer til å bli godt fremover. Yrkestrafikken vil begynne å ta seg opp igjen etter sommeren, så kommer mindre konferanser, til slutt de store kongressene. De store møte- og konferansehotellene må tilrettelegge for hybride konferanser fremover, der noen er med fysisk og andre via nettet. Jeg tror det nå er et enormt oppdemmet behov for å treffes, det gjelder også i forretningsreisemarkedet, derfor er jeg forsiktig optimist på vegne av hotellbransjen.

Jeg tror også hotellene har lært seg å bli mer effektive det siste året, de vil nok tjene penger på betydelig lavere beleggsprosent fremover, enn de gjorde tidligere.

Les hele artikkelen i aprilutgaven av Reiseliv1

Annonse
Annonse
Annonse