Annonse

Ingen streik

Det blir ingen streik i hotell- og restaurantbransjen. NHO Reiseliv og Fellesforbundet er enige om en avtale som spesielt ivaretar arbeidstakere med fagutdanning og arbeidstakere med lang ansiennitet.

– Vi har ønsket å gi en anerkjennelse til arbeidstakere som har valgt å satse på reiselivsbransjen. Derfor har vi strukket oss langt, til tross for at reiselivet i distriktene sliter, sier forhandlingsleder Jostein Hansen i NHO Reiseliv (bildet).

Partene ble enige litt over klokken 08.00 torsdag morgen.

‒ Vi er glade for at partene kom til enighet i årets lønnsoppgjør. Ved en arbeidskonflikt er det bare tapere, sier NHO Reiselivs forhandlingsleder.

Prinsippet om likelønn ved innleie av vikarer og to uker lønnet pappaperm er inkludert i avtalen. 200 serveringssteder og hoteller i Rogaland, Hordaland og Trøndelag hadde blitt rammet av streik fra idag hvis partene ikke hadde blitt enige.

Forslaget skal ut på uravstemning både på arbeidsgiversiden og på arbeidstagersiden, svarfristen er satt til 10 mai.

- Jeg er veldig glad for at vi kom frem til et resultat. Resultatet er blitt bra, spesielt for medlemmer med lang ansiennitet, men vi kunne nok tenkt oss et noe større tillegg for de med lavest ansiennitet, medgir Fellesforbundets forhandlingsleder Clas Delp.

Heving av minstelønnssatsene var det vanskeligste kravet i meglingen. Medlemmer som går på overenskomsten har sakket akterut i forhold til den gjennomsnittlige industriarbeiderlønn og har nå fått en betydelig heving.

Forslaget er anbefalt mot to stemmer i forhandlingsdelegasjonen og kommer til uravstemning blant Fellesforbundets medlemmer som er involvert 9. mai.

 

Annonse
Annonse
Annonse