Annonse

- Internasjonal reiselivsmarkedsføring virker

- Det vi jobber mest med for tiden er å sikre profileringsmidlene til Innovasjon Norge Reiseliv. To rapporter er blitt utarbeidet for Finansdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Olje- og energidepartementet og Utenriksdepartementet. Den ene går på områdegjennomgang av virkemiddelapparatet utenlands, den andre tar for seg effektmålingen av profilering av reiselivstjenester.

Vi stiller oss svært kritisk til både gjennomføringen og konklusjonene i de to rapportene. Etter vår mening er konklusjonene gale, sier Per-Arne Tuftin (bildet), direktør i Norsk Reiseliv.

- Rapportene mener vi får for lite igjen for innsatsen av offentlige midler til internasjonal profilering og markedsføring. Internasjonale studier og effektmålinger, gjort av bl.a. VisitDenmark og Brand USA, viser det motsatte, at utenlandsmarkedsføring virker. Våre naboland driver også internasjonal markedsføring på linje med det vi gjør i Norge. Det må også nevnes at Norsk Reiselivs medlemmer står for rundt 90 prosent av den internasjonale reiselivsmarkedsføringen, de bruker naturligvis langt mer enn den offentlige innsatsen på dette feltet. Flere av våre 15 medlemmer har markedsføringsbudsjetter på linje med Innovasjon Norges.

Vi er også involvert i diskusjonen rundt moms-satsene. Ifølge regjeringens Granavolden-plattform, skulle det gjennomføres et arbeid i forhold til en harmonisering av moms-satser. Vi hadde da forberedt oss på å argumentere imot de negative effektene det ville få å øke turistmomsen fra 12 til 15 prosent. Til vår store forskrekkelse ser vi at utvalgets forslag er å harmonisere all moms til én sats på 25 prosent, eventuelt 23 prosent. Når vi ser på det eksisterende avgiftsnivået for reiselivsnæringen i Norge, i forhold til den internasjonale konkurransen, er det klart at en økning fra 12 til 15 prosent vil få store konsekvenser, men fra 12 til 25 prosent kan bety katastrofale konsekvenser for reiselivsnæringen.

Den norske kronen har vært svak i noen år nå, de fleste økonomer er enige om at den kommer til å styrkes, uten at noen vet når. Da er det klart at hvis det eventuelt blir økt moms og reduserte bevilgninger til internasjonal markedsføring, vil det føre til at norsk reiseliv vil få det tungt i årene som kommer.

Når det gjelder spørsmålet om hvordan den internasjonale reiselivsmarkedsføringen skal organiseres, i eller utenfor Innovasjon Norge, har vi ikke konkludert ennå. Det viktige nå er at reiselivet står sammen og at man konsentrerer seg om å opprettholde bevilgningene til den internasjonale reiselivsmarkedsføringen, og hindre at momsen blir øket. Så får vi se på organiseringen etterhvert. Det foregår et arbeid i regi av Nærings- og fiskeridepartementet som ser på hele virkemiddelapparatet.

Det er viktig at turistene får valuta for pengene når de besøker Norge, der er det lagt ned et stort arbeid over mange år. På dette området er det også skjedd mye. Vi er gode på transport og overnatting, en god del av aktivitetsbedriftene får også mange positive tilbakemeldinger. Generelt sett får Norge også gode tilbakemeldinger fra turistene på mat og servering, men det er naturligvis noen aktører som ikke er gode nok i forhold til det prisnivået de har lagt seg på. Norge vil aldri bli et lavkostland, norske reiselivstjenester vil alltid ha et relativt høyt prisnivå, så det er klart at det er den mer kjøpekraftige delen av det internasjonale turistmarkedet vi i første rekke har konsentrert oss om, sier Per-Arne Tuftin i Norsk Reiseliv.

Les hele artikkelen i HRR nr. 4

Annonse
Annonse
Annonse