Annonse
Peter Wiederstrøm er hotellrådgiver som bistår oppdragsgivere både innen hotelleiendom og hotelldrift. I tillegg er han hotellanalytiker som følger hotellbransjen tett. Les mer på www.wiederstrom.com Han representerer også Benchmarking Alliance i Norge, se https://www.wiederstrom.com/benchmarking-alliance Foto: Agnete Brun

Kan norske hotellgjester kompensere bortfall av 3,3 mill. utenlandske gjestedøgn?

Situasjonen for norske hoteller må kunne karakteriseres som katastrofal. Gjestene er så å si borte. Utsiktene for noen snarlig bedring er minimale og mange sier nå at sommersesongen er kjørt. Det er spesielt det ventede bortfallet av utenlandske gjester i sommer som bekymret. I perioden juni – august 2019 ble det registrert vel 3,3 millioner utenlandske gjestedøgn på norske hoteller, ifølge SSB/Statistikknett.

Hva skal til for å kompensere for dette gjestebortfallet?

- Hvis «alle» reiseføre og betalingsvillige nordmenn bor én natt på hotell i sommer, kan bransjens virksomhet i denne viktige perioden i stor grad "reddes". Det skal faktisk ikke mer til, sier hotellrådgiver Peter Wiederstrøm

- Hvis vi antar at det finnes tre, fire millioner reiseføre og betalingsvillige nordmenn, må hver av dem i gjennomsnitt bo knapt ett døgn «ekstra» på et norsk hotell i sommer. Men dette lille regnestykket er, mildt sagt, svært enkelt og det foreligger en rekke forutsetninger, samt at det må tas noen forbehold. Først og fremst er det usikkerhet knyttet til den eneste faktaopplysningen; nemlig antall utenlandske hotellgjestedøgn. Vi har bare tallene fra SSB og Statistikknett å forholde oss til, og der opplyses det om mellom 3 og 3,5 millioner, samlet i perioden juni-august, hvert av de siste tre årene. Det er altså denne trafikken som må kompenseres ved at nordmenn "trer inn". Det må raskt legges til at vi her snakker om mer-trafikk. For det gjestevolumet som fra før er norsk, må jo opprettholdes.

Og så er det jo et spørsmål om den samlede trafikken de siste årene er "høy nok". For her snakker vi om å erstatte ett volum med et annet. Helst skal det jo øke litt år for år, sier Wiederstrøm.  

- Vi vet dessuten ikke hvilke reiserestriksjoner som foreligger til sommeren. Hvis det blir slik at utlendinger ikke kommer inn i Norge i sommer, og nordmenn ikke reiser til utlandet, er det også et spørsmål om de norske hotellene kan holde åpent og eventuelt hvilke regler som gjelder for virksomhetene hva gjelder smitteverntiltak.

Hotellbransjen er avhengig av gjester hele året. Sommeren er svært viktig, spesielt i distriktene, men den kan ikke redde hele virksomheten. Men akkurat nå, når situasjonen er så usikker på kort sikt, behøver vi å se fremover og føle håp. Reiser krever også en viss planlegging, og sommersesongen nærmer seg. Og så får vi bare håpe at flest mulig er i stand til å holde åpent når sommeren kommer - at ikke for mange har måttet avvikle. De varslede krisepakkene for næringslivet er helt vesentlige i så måte. Jeg oppfordrer alle som har anledning, til å reise og oppleve Norge i sommer! Og for den sakens skyld; innen den tid også, sier Peter Wiederstrøm.

Annonse
Annonse
Annonse