Annonse

Krav om at oslo kommune må åpne for alkoholservering

Oslo er den eneste kommunen i Norge som har innført et totalforbud mot skjenking av alkohol som følge av coronakrisen. Nå har frisører, hudpleiere, massører, og lignende igjen åpnet dørene, det bør også gjelde serveringsbransjen mener NHO Reiseliv.  De ønsker at Oslo kommune skal åpne for servering av alkohol fra 1. mai, og ber om at bransjen får tidlig beskjed, slik at den får tid til å forberede seg, for eksempel til å få varer og personell på plass.

Oslo kommune har avholdt flere møter med bransjen den siste tiden, siktemålet er en gradvis gjenåpning, uten at det er blitt nærmere tidfestet.

– Kommunen har lovet gjenåpning tidlig i mai, men dette haster. Flere enn nødvendig kan nå gå konkurs fordi Oslo kommune somler, sier adm. dir. Kristin Krohn Devold i NHO Reiseliv.

– Nå handler det om å få tusenvis av ansatte tilbake på jobb, selvfølgelig med godt smittevern. Jeg har tro på at Oslo kommune vil komme med gode retningslinjer rundt avstand mellom gjester og areal på serveringssteder, sier Krohn Devold.

Forsiktig optimisme i reiselivet

I en nylig utført spørreundersøkelse blant NHO Reiselivs medlemmer, svarer svarer 9 av 10 bedrifter at de har redusert omsetningen med mer enn 50 prosent de siste 4 ukene, sammenlignet med samme periode i fjor. Nær 8 av 10 bedrifter (77 prosent) har fått 76 -100 prosent lavere omsetning som følge av koronakrisen.

Det er likevel tegn til optimisme. På spørsmål om i hvilken grad kompensasjonsordningen, som gir økonomisk støtte til faste kostnader for bedrifter med tapt inntekt, er til hjelp for bedriften, svarer 7 av 10 at ordningen er til "stor eller noen grad" til hjelp.  I tilegg vil 7 av 10 bedrifter holde åpent med redusert bemanning de neste ukene.

Annonse
Annonse
Annonse