Annonse

Lavprisfly og ex-airbnb-gjester kan fylle hotellene

Godt over 100 deltagere fra næring og kunder var med på HSMAI DagenGrand Hotel by Scandic i nylig. Programmet tok opp temaer som sammenhengen mellom trender innen flytrafikken og beleggsprosenten i hotellnæringen, digital markedsstrategi, revenue management og salgsstrategi innenfor Meeting & Events.

Dette har tradisjonelt vært en konferanse for næringen, men HSMAI Advisory board for innkjøpere har sett behov for å komme i dialog med næringen om temaer som opptar dem, så denne gang ble også bransjens kunder invitert til å delta.

 Flyanalytiker Hans Jørgen Elnæs og hotellekspert Anders Vatne i Hotelia, tok for seg temaet ”Hva skal til for å øke RevPAR og beleggsprosenten på hotellene i de store byene?”

- Passasjermengden på norske innenlandsfly har over lang tid vært nedadgående. I årets 8 første måneder er passasjerantallet på norsk innenriks ned 0,7 prosent, ifølge Avinor. Til sammenligning hadde svensk innenriksfly en nedgang på over 10 prosent i samme periode, i Danmark er nedgangen 6,8 prosent. Hittil i år er det rundt 800.000 færre innenlandspassasjerer i Sverige, det tilsvarer 1,2 millioner på årsbasis.

Vi kan derfor ikke regne med at SAS og Norwegian kommer til å øke sin produksjon i Norge, eller til og fra Norge, sa Hans Jørgen Elnæs.

- Hvordan skal man da få fylt opp norske hoteller fremover, når det ikke blir flere flypassasjerer fra SAS og Norwegian? Veksten må komme fra internasjonale lavprisselskaper, men så langt er rammebetingelsene for disse for dårlige, derfor ser vi ikke så mange av dem her. Det er bare lavprisselskapene som kan levere volum til Gardermoen, Bergen, Trondheim og Stavanger, for å fylle opp hotellrommene, og også for å kompensere for nedgangen i norsk innenlandstrafikk.

Da jeg jobbet ved Ryanairs hovedkontor for Skandinavia i 2015, startet vi flyvninger på København Lufthavn Kastrup og på ett år økte vi fra 0 til 1,5 millioner passasjerer. Ryanair sto for 75% av den totale veksten på Kastrup det året. De etablerte selskapene, som SAS, hadde minimal nedgang i trafikken på grunn av lavpristilbudet, vi skapte ny trafikk. Dette er det mulig å få til i Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger og andre byer også.

I dag har lavprisselskapene under 40 prosent av flytrafikken i Europa, om fem år kommer de til å ha over 50 prosent. Det er lavprisselskapene som kan levere store volumer raskt til norske byer. Kommer lavprisaktører inn for eksempel på Rygge, vil det bety svært mye for hotellnæringen på Østlandet, sa Hans Jørgen Elnæs.

Nesten 100% korrelasjon mellom utviklingen i antall flypassasjerer og antall gjester på hotellene

- I 1985 var det 4300 hotellrom i Oslo, i 2000 var det 7700 rom, i dag har vi i underkant av 15.000 hotellrom. Jeg synes det er positivt, fordi jeg tror disse tallene kommer til å gå i samme retning i årene fremover. I år vil det være rundt 5,5 millioner gjestedøgn i Oslo, samme utvikling ser vi i de andre store norske byene, sa Anders Vatne i Hotelia.

- Det er ekstremt stor sammenheng mellom kursen på norske kroner og antall gjestedøgn i Oslo. Det er også nesten 100% korrelasjon mellom utviklingen i antall flypassasjerer over Oslo Lufthavn og antall gjester på hotellene. Hvis du vil ha en prognose for antall gjestedøgn i Oslo neste år, ring til Avinor for å høre hvordan trafikkutviklingen på Oslo Lufthavn er. Derfor er kronekursen og antall flypassasjerer noe av det viktigste vi bør tenke på.

Selv om det ikke skulle komme flere hotellgjester fra lavprisfly fremover, er det også andre muligheter. Jeg tror myndighetene kommer til å stramme litt inn på privat utleie gjennom Airbnb og andre aktører, dette er trafikk som hotellene kan plukke inn en stor del av. Langtidsopphold og overnatting med utvidet service, kan også komme inn i det skandinaviske hotellmarkedet, hotellene har mulighet til å ta en del av dette leilighetsmarkedet, der de ikke er aktive i dag. Vi tror kjøpekraften vår kommer til å øke, yngre mennesker kommer til å kjøpe færre forbruksvarer, men bruke mer på opplevelser og aktiviteter. Også der har vår næring en stor mulighet, så jeg tror hotellbransjen vil være istand til å omstille oss ganske godt, avsluttet Anders Vatne.

Bilde: Hotellekspert Anders Vatne (t.v.) og flyanalytiker Hans Jørgen Elnæs har stor tro på at flyselskapene kan levere flere gjester til norske hoteller.

Les hele artikkelen i oktoberutgaven av HRR.

Annonse
Annonse
Annonse