Annonse

Lo vil ha avklaring om tips

De nye tipsreglene, som ble innført ved forrige årsskifte, har ført til mye misnøye rundt omkring i serveringsbransjen. Fra 1./1 2019 ble arbeidsgiver pålagt en generell plikt til å rapportere inn og betale arbeidsgiveravgift av tips, på samme måte som for annen lønn. Tips som er innrapportert som lønn, gir grunnlag for å opptjene rettigheter til trygdeytelser. Tips har vært en viktig del av inntekten for mange servitører og svært mange har tidligere latt være å skatte av tipsen de har fått. Mange har derfor vært negative til at regjeringen innførte de nye reglene og at Fellesforbundet støttet omleggingen.

Det store stridsspørsmålet er om arbeidsgiver kan trekke arbeidsgiveravgift og administrasjonsomkostninger ifra brutto tipsbeløp, før de ansatte får sitt. Dette praktiseres forskjellig ute på bedriftene, noen trekker ifra begge, noen kun arbeidsgiveravgiften, mens andre ikke trekker noe. LO har varslet søksmål mot Thon Hotels og Hotel Bristol, men dette gjelder egentlig mange flere bedrifter.

LO sendte tidligere i høst søksmålsvarsel til Thon Hotels og Color Line, fordi de trakk både arbeidsgiveravgift og administrasjonsutgifter, noe som førte til at Color Line endret sin praksis.

Nå varsler LO søksmål mot Hotel Bristol i Oslo, bekrefter LO-advokat Fredrik Wildhagen. – Vi mener dette ikke har grunnlag i arbeidsgivers styringsrett og har bedt Hotel Bristol forklare sitt syn, sier Wildhagen til FriFagbevegelse.

– Vi ønsker en avklaring. Det ligger i dagen at denne saken har betydning for mange ansatte i servicebransjen, legger han til.

Servitørene sitter nå igjen med en månedlig utbetaling på under halvparten av tipsen de har fått, hvis skatt, pensjon, feriepenger og hotellenes utgifter er trukket ifra.

- Det er vår oppfatning at arbeidsgiver har styringsrett til å trekke ifra både arbeidsgiveravgift og administrasjonsutgifter, sier advokat Magne Kristensen, direktør arbeidslivspolitikk i NHO Reiseliv.

- Tips er penger som kommer fra en tredjepart, de kommer inn som en gave fra gjesten. Denne gaven gjør at arbeidsgiver blir påført kostnader for penger som arbeidsgiver i utgangspunktet ikke har noe med. Vi synes det er helt urimelig at arbeidsgiver skal påføres ekstra kostnader på grunn av at ansatte får en gave fra gjestene. Vårt standpunkt er at det er både ulogisk og urimelig. Når det offentlige har pålagt arbeidsgiver ansvaret for å håndtere og innrapportere tips, er det helt urimelig at arbeidsgiver skal få kostnader fordi servitørene får gaver.

Vi var motstandere av de nye tips-reglene, Fellesforbundet var for, men det er Finansdepartementet som bestemmer. Vi har tatt vårt standpunkt og mener at det er korrekt, men det kan være greit å få en endelig avklaring i rettssystemet, sier Magne Kristensen.

Det finnes en Høyesterettsdom fra 2008 som omhandler arbeidsgivers styringsrett over tips, den såkalte Theatercafé-dommen. Der var spørsmålet om arbeidsgiver kunne pålegge deling av tipsen mellom servitører og kokker. Høyesterett bekreftet at arbeidsgiver hadde styringsrett til å gjøre det.

Les hele artikkelen i desemberutgaven av HRR

Annonse
Annonse
Annonse