Annonse

Milliardoverskudd i avinor

Trafikken til og fra Avinors lufthavner økte med 4,3 prosent til 40,1 millioner i 2010. Oslo lufthavn, Gardermoen opplevde en trafikkøkning på 5, 2 prosent – uten vulkanutbruddet på Island ville veksten trolig ligget på omkring 8 prosent. - Dette synliggjør viktigheten av den pågående terminalutvidelsen på Oslo lufthavn, sier konsernsjef i Avinor, Dag Falk-Petersen. Trinn 1 av terminalutvidelsen, som skal stå ferdig i 2017, vil øke kapasiteten fra dagens 20 millioner passasjerer til 28 millioner passasjerer i året.
Avinors lufthavner er blant de beste i Europa på regularitet og punktlighet. Punktligheten økte for fjerde år på rad, og var i 2010 på 89,2 prosent. Regulariteten var på 97,4 prosent.
Samtidig økte driftsinntektene i 2010 med 7 prosent, ifølge Avinors årsrapport for 2010.

Avinors driftsinntekter i 2010 ble NOK 7871 millioner. Dette representerer en vekst på 7 prosent fra 2009. Samtidig leverer selskapet et resultat på NOK 1008,1 millioner etter skatt.
-Det gode resultatet henger selvfølgelig sammen med både trafikkøkning og økte kommersielle inntekter. Selskapet har også gjennomført et internt resultatforbedringsprogram som har bidratt med NOK 121 millioner. Dette arbeidet fortsetter i årene framover, sier Falk-Petersen.
Avinors investeringer i kommersielle produkter ved lufthavnene har ført til at inntektene fra denne delen av virksomheten øker mer enn trafikkinntektene. Dette gjør det mulig for avinor å finansiere hele virksomheten uten statlige overføringer.

Foto: Eva Rose Furumyr/Oslo Lufthavn

Annonse
Annonse
Annonse