Annonse

Monstermaster og turisme

I politikken er det ofte slik at de største utfordringene er de man ikke har regnet med, skriver redaktør Hans Kristiansen i en lederartikkel i seneste utgave av HRR.

- Hvem kunne for ett år siden forutse at det største politiske stridsspørsmålet denne sommeren skulle bli de såkalte monstermastene i Hardanger, og at denne saken i stor grad har bidratt til Arbeiderpartiets oppsiktsvekkende fall på meningsmålingene? Før Stortingsvalget ifjor forsøkte de rød-grønne å avklare alle viktige stridsspørsmål, fra EU-saken til rovdyrpolitikken. Så plutselig kommer et opprør på Vestlandet som ingen hadde sett på radaren i det hele tatt. Vi har i årevis funnet oss i at fosser er lagt i rør og andre naturinngrep for å skaffe energi, men vi vil ikke at en av våre vakreste fjorder skal bli skjemmet av store kraftmaster, er beskjeden som samler oppslutning fra brede lag i befolkningen.

Saken om monstermastene reiser flere spørsmål som det ikke er gitt noe fullgodt svar på, bl.a.:

Hvorfor trenges det mer strøm inn til området?

Hvorfor ikke benytte naturgass, som vi eksporterer til Storbritannia og kontinentet og som brukes til å dekke energibehovet der?

Hvem har bestemt at norsk sokkel skal elektrifiseres og hvorfor er dette viktig?

Hvorfor er det enkelt og økonomisk forsvarlig å legge sjøkabel ut til oljeinstallasjonene, men ikke i en fjord?

Hvorfor er ikke saken tatt opp i Stortinget, med de muligheter for åpenhet i saksbehandlingen det gir?

Hvorfor er ikke uavhengige eksperter benyttet, men derimot, Statnett,selskapet som skal stå for utbyggingen?

Disse og andre viktige spørsmål må besvares på en troverdig måte før det kan bli aktuelt å gjøre naturinngrep av en slik dimensjon som den rødgrønne regjeringen her forsøker å presse frem. Hvis det skulle gå så galt at anleggsmaskinene setter igang og politiet må fjerne fastlenkede, bunadskledde blondiner med makt, vil disse bildene garantert gå verden rundt i TV og aviser og påføre Norge som miljønasjon og turistdestinasjon ubotelig skade.

Annonse
Annonse
Annonse