Annonse

Mot cruiserekord i nord,


De 11 cruisehavnene i Nord-Norge og Svalbard ser ut til å få en vekst i antall anløp på 20 prosent og en økning i antall passasjerer på 14 prosent iår. De tre største havnene;  Tromsø, Nordkapp og Lofoten, kommer til å få betydelig vekst. Disse tre havnene får hver over 100 anløp iår, noe som utgjør rundt 70 prosent av alle anløp i regionen. Størst økning får Narvik.

Dette blir et rekordår, med 480.000 ankommende passasjerer og over 450 anløp. - Det er spesielt gledelig at veksten kommer alle 11 havner tilgode, sier Erik Joachimsen, adm. dir. i Cruise Northern Norway & Svalbard (CNNS). - Det er viktig for cruisenettverket at anløpene er spredt utover hele regionen, slik at så mange som mulig av leverandørene på land kan ta del i verdiskapningen.

Økningen i cruisetrafikken i nord tilskrives flere faktorer. - Mange av cruisehavnene på Vestlandet har innført restriksjoner med hensyn til antall daglige anløp og antall passasjerer. Med unntak av visse dager i Honningsvåg og Tromsø, har alle havnene i vår region god kapasitet. Produktutvikling pågår på alle destinasjoner, så det er god grunn til å tro at den positive trenden vi opplever vil fortsette, sier Erik Joachimsen.

Cruiseprognose Nord-Norge & Svalbard 2018 (2017):
Totalt antall anløp: 456 (380) + 20%
Totalt antall passasjerer: 480,000 (422,000) +14%
Gjennomsnittlig antall passasjerer per skip: 1,054 (1,111) – 5%

Kilde: Cruise Northern Norway & Svalbard (cnns.no)

Foto: cnns.no

Annonse
Annonse
Annonse