Annonse

Nho reiseliv innkjøpskjeden og knif innkjøp danner nytt forhandlingsfellesskap

NHO Reiseliv Innkjøpskjeden og KNIF Innkjøp har inngått samarbeidsavtale rundt fremforhandling og vedlikehold av konkurransedyktige innkjøpsavtaler innen storhusholdningsbransjen. De danner sammen et grossistuavhengig forhandlingsfellesskap for sine respektive medlemmer, både i KNIF Innkjøp og NHO Reiseliv Innkjøpskjeden. Betingelsene for medlemskap i de respektive kjedene vil fortsatt være de samme og virksomhetene vil fortsette hver for seg som selvstendige og uavhengige virksomheter.

- Medlemmene i NHO Reiseliv Innkjøpskjeden vil få nytte av dette og vi tror det vil være positivt for alle aktører i storhusholdningsbransjen. Vi opplever økende konkurranse fra de grossisteide innkjøpskjedene og det er derfor viktig for frie kjeder å kunne stå sammen. Det var naturlig for oss å henvende oss til KNIF, da vi ønsket å danne et forhandlingsfelleskap. Vi har aldri sett på hverandre som konkurrenter og har gjensidig respekt for hverandre. Vi jobber begge med bærekraftige avtaler og er opptatt av etikk og miljø. Dette vil vi gjerne ha med oss inn i forhandlinger, og på veien mot NHO Reiseliv Innkjøpskjedens mål om 5 milliarder kroner i omsetning i 2020, sier Morten Karlsen, direktør innkjøp og verving i NHO Reiseliv Innkjøpskjeden.

- Vi har opplevd en kraftig vekst innen storhusholdning de siste årene, og vi håper og tror samarbeidet med NHO Reiseliv Innkjøpskjeden vil legge grunnlag for ytterligere vekst, samt profesjonalisering på bærekraft, sier forhandlingssjef i Knif Innkjøp, Kåre Hegle. - Det er viktig for oss å samarbeide med en innkjøpskjede som er grossistuavhengig, og vi håper dette vil styrke de allerede gode relasjonene vi har med våre avtaleleverandører, understreker han.

Samarbeidsavtalen trer i kraft 03.09.2018.

Bilde (Fra venstre): Morten Karlsen, direktør for innkjøp og verving i NHO Reiseliv, innkjøpssjef Heidi Ellefsen Ihlström i NHO Reiseliv Innkjøpskjeden, forhandlingssjef Kåre Hegle i Knif Innkjøp og Jan Tore Risdal, salgssjef for storhusholdning i Knif Innkjøp

Annonse
Annonse
Annonse