Annonse

Frist 4.des: nominér kandidater til "årets unge hotelier", "årets unge leder i reisebransjen" og "årets hotelier"

I tillegg til å kåre "Årets Unge Hotelier" og "Årets Unge Leder i Reisebransjen", vil HSMAI, i samarbeid med Cornell Hotel Society Norway Chapter, også kåre "Årets Hotelier", som ifjor. Dermed vil alle ledere i norsk hotell- og reiselivsbransje kunne nomineres til en av prisene.

"Årets Unge Hotelier" og "Årets Unge Leder i Reisebransjen" arrangeres av HSMAI, i samarbeid med HRR og andre partnere fra reiselivsbransjen og ellers.

Prisene deles ut årlig, og blir tildelt unge ledere som har utmerket seg spesielt det siste året, enten ved eksepsjonelt gode resultater i sin jobb, eller som har vært spesielt nytenkende i sin virksomhet og lederrolle. Kandidater blir vurdert i forhold til karriereløp, i tillegg til årets prestasjoner.

Formålet med prisene er å fremme resultatorientert og nytenkende lederskap blant unge ledere, samt å fokusere på viktigheten av lederrollen i hotell-, restaurant- og reiselivsbedrifter.

Konkurranseregler "Årets Unge Hotelier" og "Årets Unge Leder i Reisebransjen"

Den som nomineres må:

– være bosatt i Norge

– være 35 år eller yngre per 31.12.2019

– inneha lederstilling i norsk hotell-, restaurant- og reisebransje

– ikke ha blitt tildelt prisen tidligere, men kandidater fra tidligere år kan delta

Prisen til «Årets Unge Hotelier» er deltagelse på HSMAI Region Europe COMMERCIAL SUMMER CAMP 2020 i Berlin inklusive reise, hotell og måltider.  Datoene er 28. juni til 3. juli 2020. Se mer her.

Prisen til  «Årets Unge Leder i Reisebransjen» er deltagelse på HSMAI Region Europe COMMERCIAL SUMMER CAMP 2020 i Berlin inklusive reise, hotell og måltider.  Datoene er 28. juni til 3. juli 2020 . Se mer her

"Årets Hotelier"

Arrangeres av HSMAI og Cornell Hotel Society Norway Chapter.

Prisen skal gå til en leder som har utmerket seg spesielt det siste året, enten ved eksepsjonelt gode resultater i sin jobb, eller har vært spesielt nytenkende i sin virksomhet og lederrolle. Kandidater blir vurdert i forhold til karriereløp, i tillegg til årets prestasjoner.

Konkurranseregler "Årets Hotelier"

Den som nomineres må:

– være bosatt i Norge

– være over 35 år per 31.12. 2019

– inneha lederstilling i norsk hotellbransje

– ikke ha blitt tildelt prisen tidligere, men kandidater fra tidligere år kan delta

Nominasjon av kandidater skal sendes inn av overordnet i bedriften/konsernet, styreleder, eier eller lignende.

For å nominere en kandidat send inn:

  • Navn, adresse, e-post, telefon, stilling, arbeidssted, CV, begrunnelse for nominasjon, og bilde, samt navn, e-post, telefon, arbeidssted og stilling på deg selv.
  • Kandidater som går videre i prosessen, vil bli invitert til et utfyllende intervju.
  • Nominasjonene av kandidater sendes på e-post til postbox@hsmai.no innen 0nsdag 4. desember
  • E-posten merkes "Årets Unge Hotelier", "Årets Unge Leder i Reisebransjen" eller "Årets Hotelier".

Prisen til “Årets Hoteliér” er et studieopphold på Cornell’s General Managers Program (GMP) ved prestisjefylte Cornell School of Hotel Administration i New York.

Frist for nominasjoner: onsdag 4. desember

Prisene deles ut om kvelden torsdag 9. januar på Scandic Fornebu, sammen med HSMAI Prisene og HSMAI Eventprisene. Tidligere samme dag arrangeres HSMAI Møte- og Eventbørsen.

 

Annonse
Annonse
Annonse