Annonse

Nord er ikke ned for hotellstorbyene

Tallene fra Benchmarking Alliance viser at det er Tromsø og Bodø som topper blant storbyene i februar.

HRR – Peter Wiederstrøm, Wiederstrøm Hotel Consulting

Det er over dobbelt så mange tilgjengelige hotellrom i Stavanger-regionen som i Tromsø. Likevel var det ikke veldig langt unna at Tromsø tangerte Stavanger i antall solgte rom i februar. Også Gardermoen og Trondheim (med flyplasshoteller i Stjørdal) var innenfor skuddhold for Tromsø når det gjaldt antall solgte hotellrom.

Rombelegget steg fra 89,6 til 92,8 %, men det var spesielt på pris at Tromsø utviklet seg ekstremt fra i fjor. Rompris, som her er losjiomsetning eksklusiv merverdiavgift per solgte rom, gikk opp fra NOK 1183 til 1373. Bodø knep «sølvplassene» på oversiktene fra Benchmarking Alliance, med 70,3 % og NOK 994/699 («rompris»/RevPAR).

Selv om både Stavanger og Kristiansand har hatt enkeltmåneder med høyere rompris og RevPAR enn Tromsøs henholdsvis NOK 1 373 og 1 275, og Bergen har hatt høyere rombelegg, må de nivåene Tromsø oppnår nå om dagen kunne karakteriseres som nesten utrolige.

Det var forøvrig bare Haugesund og Oslo (her med Fornebu) blant storbyene som opplevde prisfall i februar.

Med hele 8,3 % flere hotellrom i februar, fikk Oslo et RevPAR-fall på forholdsvis brutale 11,7 % målt mot februar i fjor. Antall solgte rom økte bare med 1,1 %, mens romprisene falt med 5,4 %. Også Kristiansand, Gardermoen og tildels Bergen har voldsomt mange flere tilgjengelig hotellrom enn for et år siden, og disse tre responderte svært ulikt i februar. Bergen økte RevPAR med 1,6 %, mens Gardermoen (-5,2 %) og Kristiansand (-16,6 %) fikk nedgang. Sistnevnte ligger nederst på beleggsoversikten og nest nederst på prislisten, både hittil i år og i februar isolert sett.

Ikke bare Oslo får ytterligere ny romkapasitet i år. Både i Tromsø, Bergen og i Trondheim blir det tilbudsvekst i form av henholdsvis påbygging, nyetablering og gjenåpning.

En del forskyvinger av vinterferie fra det ene året til det andre, kan spille litt inn på utviklingen i februar-tallene. Les mer om dette i HRR2 som kommer ut 25.mars.

 

 

 

Annonse
Annonse
Annonse