Annonse

Nord-norge: 46.000 flere overnattinger i juli

De nordnorske overnattingsbedriftene hadde over 645.000 overnattinger i juli, en økning på 46.000 overnattinger sammenlignet med samme måned ifjor. Nord-Norge hadde en økning på 8 %, mens landet som helhet hadde en økning på 1 %. Den norske trafikken på de nordnorske overnattingsbedriftene har økt med 9 % og utenlandstrafikken har økt med 7 %, mens Norge som helhet ligger på samme nivå som fjoråret for både norsk og utenlands trafikk. I årets første syv måneder har nordnorske overnattingsbedriftene hatt en trafikkøkning på 10 %, mens Norge som helhet har en økning på 2 %.

- De gode tallene for juli bekrefter den positive utviklingen for overnattingsbedriftene i Nord-Norge. Det er spesielt gledelig å se at campingtrafikken øker igjen etter en dårlig campingsommer i 2010, sier avdelingsdirektør Geir Solheim, NHO Reiseliv Nord-Norge.

Julistatistikken fra SSB  er bearbeidet av Nordnorsk Reiselivsstatistikk - et samarbeidsprosjekt mellom Landsdelsutvalget og NHO Reiseliv Nord-Norge.

Hotellene i landsdelen hadde en økning fra vel 302.000 gjestedøgn i juli 2010 til nesten 327.000 gjestedøgn i juli 2011. 24.000 nye gjestedøgn gir en økning 8 %, mens Norge som helhet hadde en økning på 5 % i samme periode. For de enkelte fylker var det en prosentvis økning i juli på: Nordland +1 %, Troms +15 % og Finnmark +19 %. Antall utenlandske gjestedøgn på hotellene i Nord-Norge økte med 12 % mot en økning på 5 % i Norge totalt. Finnmark har en økning i hotellenes utenlandstrafikk på hele 33 %, Troms +15 %, mens Nordland ligger på samme nivå som fjoråret. Når det gjelder ferie- og fritidstrafikken har Nord-Norge litt større økning enn Norge totalt, hhv. +7 % og + 6 %. Her har Finnmark og Troms en økning på 11 %, mens Nordland har en økning på 3 %.

I årets syv første måneder har de nordnorske hotellene hatt en økning i totaltrafikken på 11 % og en økning i utenlandstrafikken på 10 %. Tilsvarende tall for Norge er hhv. + 5 % og +2 %. Ferie- og fritidstrafikken hadde en vekst på 10 % til totalt vel 645.000 gjestedøgn, kurs/konferansetrafikken hadde en vekst på 15 % til vel 126.000 gjestedøgn, mens yrkestrafikken hadde en vekst på 12 % til totalt nesten 466.000 gjestedøgn.

Annonse
Annonse
Annonse